Rozstrzygnięcie konkursu „Fundusze Norweskie i EOG – o tym się wie!”

100 zespołów uczniowskich z całej Polski wygrało dla swoich szkół mobilne pracownie komputerowe w ramach rozstrzygniętego właśnie konkursu „Fundusze Norweskie i EOG – o tym się wie!”. Kapituła Konkursowa miała niełatwe zadanie, gdyż poziom prac, które zgłoszono, był bardzo wysoki, a ich liczba przekroczyła nasze najśmielsze oczekiwania.

Konkurs plastyczno-cyfrowy „Fundusze Norweskie i EOG – o tym się wie!” zorganizowany został przez Państwowy Instytut Badawczy NASK i Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, pod honorowym patronatem Ambasady Norwegii oraz Ministerstwa Edukacji i Nauki. Uczestnicy konkursu mieli za zadanie przygotowanie prac plastycznych w dowolnej technice cyfrowej.

Zainteresowanie konkursem okazało się nadspodziewanie duże. Na konkurs wpłynęło aż 2389 prac! Organizatorzy bardzo doceniają wkład uczestników i mają nadzieję, że zaangażowanie uczniów w ten projekt podniosło ich kompetencje cyfrowe oraz wiedzę na temat Funduszy Norweskich i EOG, państw-darczyńców i roli wsparcia pochodzącego z Islandii, Liechtensteinu i Norwegii w ograniczaniu różnic społecznych i gospodarczych. Mimo drobnych potknięć, nieścisłości czy lapsusów w niektórych pracach, ich potencjał edukacyjny i promocyjny jest wciąż ogromny.

Informacja o rozstrzygnięciu konkursu oraz lista zwycięskich drużyn dostępne są na stronie internetowej konkursu „Fundusze Norweskie i EOG – o tym się wie”

W konkursie przewidziano nagrody główne w postaci mobilnych pracowni komputerowych składających się z szesnastu laptopów i szafy do ich przechowywania oraz nagrody dodatkowe dla członków drużyny oraz Koordynatora.

W związku z wysokim poziomem i ogromnym zainteresowaniem konkursem organizatorzy podejmą starania o przyznanie dodatkowej puli nagród i wyróżnień – decyzja w tej sprawie zostanie przedstawiona we wrześniu.  

Otwarcie wirtualnej galerii prac i uroczysta gala wieńcząca konkurs zaplanowane są  na wrzesień.

Dziękujemy za udział w konkursie i gratulujemy laureatom oraz wszystkim uczestnikom!