NASK realizuje projekt z zakresu technologii kwantowych

Opracowanie nowoczesnych technologii optycznej kryptologii kwantowej do ochrony wymiany danych w sieciach teleinformatycznych, służących bezpieczeństwu i obronności państwa – jest głównym celem projektu OptoKrypt, w którym uczestniczy Państwowy Instytut Badawczy NASK.

We współfinansowanym przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju projekcie oprócz NASK bierze udział również Wojskowa Akademia Techniczna (lider projektu) i TELDAT Sp. z o.o. sp.k. Wartość projektu to ponad 21 mln zł.

Zakres opracowywanych technologii w projekcie obejmuje wykorzystanie mechanizmów światłowodowej transmisji optycznej danych w zakresie warstwy fizycznej wymiany danych, która bazuje na fizycznych aspektach zapewniających najwyższy poziom ochrony danych podczas ich przesyłania.

W ramach działań zaplanowano opracowanie układu Kwantowego Generatora Liczb Losowych (KGLL), narodowego Systemu Dystrybucji Klucza Kwantowego (SDKK) oraz Systemu Optycznego Kodowania Fazowego (SOKF). Prace badawcze wpisują się w obecny nurt technologii kryptologii kwantowych, opracowywanych jako odpowiedzi na powstanie w niedalekiej przyszłości w pełni funkcjonalnego komputera kwantowego, umożliwiającego szybsze wyznaczenie klucza szyfrującego znanych algorytmów kryptograficznych. Zadaniem opracowywanych rozwiązań jest wzmocnienie istniejących systemów wymiany danych w zakresie ich odporności na cyberataki poprzez wytworzenie kanału optycznego, umożliwiającego całkowicie poufne przeniesienie klucza kryptograficznego.

Rezultatem projektu ma być prototyp modularnych układów kwantowej kryptografii optycznej (MUKKO) przeznaczony do zastosowań specjalnych i wojskowych oraz ogólnych w zakresie ochrony danych w sieciach teleinformatycznych. Infrastruktura ma być uniwersalna, dostępna i bezpieczna dla różnych zastosowań, zarówno niejawnych, jak i jawnych, przeznaczona dla różnego rodzaju użytkowników zgodnie z ich zapotrzebowaniem.

Projekt „Technologie optyczne kryptologii kwantowej do ochrony danych w sieciach teleinformatycznych (OptoKrypt)” rozpoczął się 1 czerwca br., a jego zakończenie zaplanowano na 30 września 2024 r.