Inauguracyjne Spotkanie Smart Lab Cyberbezpieczeństwo z udziałem NASK

Ekspertyza Business Technology Roadmap, która wskaże nisze technologiczne i rozwojowe w obszarze cyberbezpieczeństwa w Polsce, powstanie dzięki wnioskom wypracowanym podczas cyklu spotkań Smart Lab Cyberbezpieczeństwo. Inauguracyjne warsztaty z udziałem przedstawiciela Państwowego Instytutu Badawczego NASK odbyły się w minionym tygodniu.

Podczas warsztatów online 1 września bogate grono uczestników, reprezentujące między innymi świat nauki, biznesu, środowisko naukowe, instytucje otoczenia biznesu czy instytucje publiczne, wspólnie wypracowało m.in. silne i słabe strony dla obszaru cyberbezpieczeństwa w Polsce, czy też dzieliło się swoimi przemyśleniami i obserwacjami dotyczącymi trendów biznesowych, technologicznych i regulacyjnych w tym obszarze. NASK reprezentował Adam Kozakiewicz kierownik Zakładu Metod Bezpieczeństwa Sieci i Informacji.

Wnioski ze spotkania doprowadzą do opracowania ekspertyzy Business Technology Roadmap, która nie tylko wskaże nisze technologiczne i rozwojowe w obszarze cyberbezpieczeństwa, ale będzie też zawierać rekomendacje co do aktualizacji Krajowych Inteligentnych Specjalizacji.

Pracę zaplanowano na 4 spotkania warsztatowe realizowane w formule zdalnej, z których drugie odbędzie się już 13 września.

Spotkanie realizowane było w ramach projektu pozakonkursowego pn. „Monitoring Krajowej Inteligentnej Specjalizacji” finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 (poddziałanie 2.4.2 POIR).

Projekt jest realizowany przez Ministerstwo Rozwoju i Technologii w partnerstwie z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości. Więcej na stronie smart.gov.pl.

Realizację projektu wspiera firma PwC. Więcej informacji można uzyskać adresem pl_kontakt@pwc.com, w tytule maila wpisując „Smart Lab: Cyberbezpieczeństwo”.