Produkty NASK z nagrodą „Lider Bezpieczeństwa Państwa”

FLDX - adaptacyjnego systemu detekcji i tłumienia ataków DDoS nagrodzony Grand Prix konkursu „Lider Bezpieczeństwa Państwa 2021”. Nagrodę zdobyło również specjalistyczne mobilne laboratorium kryminalistyczne. Nagrody rozdane zostały 8 września podczas Międzynarodowego Salonu Przemysłu Obronnego w Kielcach.

FLDX - adaptacyjny system detekcji i tłumienia ataków DDoS

Przeciążenie infrastruktury sieciowej i utrata dostępu do usług cyfrowych należą do najpoważniejszych i najczęściej występujących zagrożeń cyberbezpieczeństwa. System FLDX to niezwykle szybka i skuteczna ochrona dostępności usług w sieci, niezależnie od tego, czy źródłem zagrożenia jest atak wolumetryczny typu DDoS (Distributed Denial of Service), czy nagły wzrost aktywności użytkowników. System został stworzony przez zespół ekspertów, kierowany przez prof. NASK dr. hab. inż. Michała Karpowicza.

 

Zaimplementowane w systemie algorytmy automatycznie identyfikują oraz precyzyjnie izolują niebezpieczne przepływy pakietów, a następnie ograniczają ich szkodliwy wpływ na usługi i zasoby sieciowe. System poszerza również świadomość sytuacyjną administratorów sieci i zespołów CSIRT dostarczając im szczegółowej wiedzy o obserwowanych w sieci zdarzeniach.

System FLDX może zostać wykorzystany do ochrony infrastruktury krytycznej państwa, infrastruktury sieci militarnych i administracji państwowej, a także jako źródło informacji o incydentach bezpieczeństwa oraz mechanizm tłumienia wybranych typów zagrożeń.

W odróżnieniu od rozwiązań oferowanych na rynku system FLDX nie wymaga ani bazy sygnatur znanych ataków, ani statycznych reguł filtracji pakietów. System samodzielnie oblicza reguły filtracji pakietów i dynamicznie dostosowuje konfiguracje urządzeń sieciowych do aktualnej sytuacji. Zadania detekcji i mitygacji zagrożeń może realizować nawet całkowicie autonomicznie, bez ingerencji inżynierów bezpieczeństwa sieci.

FLDX to nowy polski system cyberbezpieczeństwa stworzony od podstaw w Centrum Badań i Transferu Technologii NASK-PIB na bazie wyników wieloletnich badań naukowych obejmujących teorię sterowania, teorię sygnałów oraz teorię uczenia maszynowego. System jest rozwiązaniem unikatowym w skali międzynarodowej, co potwierdziły badania przeprowadzone w ramach trwającego obecnie procesu uzyskiwania międzynarodowej ochrony patentowej. Skuteczność i efektywność systemu została potwierdzona wdrożeniami w sieciach o zasięgu narodowym.

 

Mobilne laboratorium informatyki śledczej – analiza materiału w dowolnym miejscu

Urządzenia elektroniczne, nośniki danych, sygnały komunikacji bezprzewodowej – coraz częściej policja i inne organy ścigania mają do czynienia z tego typu dowodami. W działaniach śledczych liczy się jednocześnie czas i precyzja ustaleń. Jak pogodzić te dwie wartości?

Rozwiązaniem jest profesjonalnie wyposażony pojazd, mieszczący mobilne laboratorium kryminalistyki śledczej, pozwalające na analizę i zabezpieczenie cyfrowych dowodów i obserwację aktywności sieci bezprzewodowych na miejscu prowadzenia działań.

Eksperci CERT Polska w NASK wyposażyli pojazd w sprzęt umożliwiający m.in.:

  • lokalizowanie i inwentaryzowanie sieci bezprzewodowych,
  • bezpieczny transport zabezpieczonych urządzeń z zachowaniem ciągłości zasilania,
  • transport urządzeń z wykorzystaniem klatki Faradaya uniemożliwiającej komunikację z siecią,
  • skuteczne i szybkie zabezpieczenie oraz analizę danych,
  • analizę incydentu on-line w trakcie jego trwania.

Część biurowa pojazdu zapewnia środowisko pracy dla analityka, który może korzystać z niego zarówno będąc w pojeździe, jak i całkowicie zdalnie podczas poruszania się pojazdu. Umożliwiając tym samym rozpoczęcie procesu analizy tuż po zabezpieczeniu i przekazaniu materiału do ekspertyzy. Sam samochód posiada ważną homologację dopuszczającą go do ruchu jako pojazd specjalny. Projekt powstał we współpracy z Politechniką Warszawską, zrealizowany był ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

 

Nagrody „Lider bezpieczeństwa państwa” przyznawane są przez kapitułę konkursu w uznaniu dla najnowszych produktów, projektów i usług dedykowanych polskiemu wojsku i służbom odpowiedzialnym za nasze zbiorowe bezpieczeństwo. Tegoroczna edycja gali wręczenia nagród odbyła się w trakcie 29. Międzynarodowego Salon Przemysłu Obronnego w Kielcach, na którym zaprezentowało się 400 wystawców z 27 krajów. W wydarzeniu wziął udział Prezydent RP – Andrzej Duda oraz Minister Obrony Narodowej – Mariusz Błaszczak.