X Jubileuszowa Konferencja CommonSign

Podpis elektroniczny, e-identyfikacja, problematyka usług zaufania w warunkach coraz pełniejszego funkcjonowania e-administracji i e-biznesu w Polsce, to niektóre z tematów, które zostaną podjęte 4. listopada podczas 10. Jubileuszowej edycji konferencji CommonSign: „Dekada e-administracji i e-biznesu w Polsce – identyfikacja i uwierzytelnienie”.

Pandemia Covid19 przyspieszyła procesy digitalizacji, zmieniła sposób funkcjonowania ludzi, firm, administracji samorządowej i państwowej a nawet instytucji kultury. Nowoczesna Identyfikacja i uwierzytelnienie stały się konieczną praktyką i zaczęły funkcjonować na niespotykaną dotychczas skalę. W związku z tym konieczne jest pogłębione przenalizowanie tych procesów oraz wskazanie kolejnych etapów rozwoju w najbliższych latach.

Celem konferencji CommomSign, od pierwszej edycji, jest budowanie mechanizmów interoperacyjności podpisu elektronicznego i e-identyfikacji oraz usług zaufania na poziomie wzajemnej wymiany informacji i współpracy pomiędzy zainteresowanymi podmiotami krajowymi i zagranicznymi. Od dziesięciu lat nad tymi aspektami rozwoju i wdrażania nowoczesnych technologii podczas CommonSign dyskutują gremia specjalistów. Dziś, a tym bardziej w kolejnych latach, przed nami rysują się nowe wyzwania związane chociażby z aktualizacją Rozporządzenia  eIDAS z  2014 roku, wprowadzeniem europejskiego portfela cyfrowej tożsamości czy zastosowaniem technologii blockchain i, jak zawsze, z ochroną prywatności oraz  szeroko pojętym cyberbezpieczeństwem ludzi, firm oraz państw.

W tym roku konferencja odbędzie się w trybie on-line, ze względu na wymogi sanitarne.

Szczegółowy program konferencji oraz formularz bezpłatnej Rejestracji udziału w niej znajdują się na stronie www.commonsign.eu  
   
Do udziału w konferencji zapraszają: NASK - Państwowy Instytut Badawczy, Autenti, Obserwatorium.biz, Trusted Information Consulting oraz Medien Service.
 

 

Patronat Honorowy nad wydarzeniem objął Janusz Cieszyński, Sekretarza Stanu w KPRM ds. Cyfryzacji.