NASK patronem programu dla młodych ludzi

Państwowy Instytut Badawczy NASK objął patronatem oraz został partnerem merytorycznym programu Solve for Tomorrow realizowanym przez firmę Samsung.

Na stronie programu czytamy: "Program Solve for Tomorrow skierowany jest do młodych osób, które chcą zmieniać świat, mierząc się z wyzwaniami XXI wieku. Zespoły projektowe pracują nad rozwiązaniami naglących współczesnego człowieka problemów, związanych z kryzysem klimatycznym czy zdrowiem psychicznym. Działania te realizują, dzięki wsparciu ekspertów, udziałowi w warsztatach design thinking, a przede wszystkim dzięki swojej kreatywności i otwartości na otoczenie, na innych ludzi i ich potrzeby. Uczestniczki i uczestnicy łączą różne obszary wiedzy i umiejętności, zgodnie z metodologią STEAM (nauka, technologia, inżynieria, sztuka, matematyka) oraz, co równie ważne, rozwijają kompetencje przyszłości (kreatywność, krytyczne myślenie, komunikację i współpracę). Działania w kierunku dostrzegania lokalnych oraz globalnych problemów, następnie tworzenia innowacyjnych rozwiązań pomagają osobom wkraczającym w dorosłość przygotować się do aktualnych oraz przyszłych wyzwań, z którymi przyjdzie nam wszystkim się zmierzyć."
Program Solve for Tomorrow został uruchomiony w USA w 2010 roku, obecnie jest realizowany w aż 23 krajach.

Wszystkich zainteresowanych takimi działaniami, młodzież, a szczególnie nauczycieli, osoby pracujące z młodzieżą, zachęcamy do zgłaszania się do programu. Czasu jest coraz mniej, a inicjatywa jak najbardziej wartościowa i cenna.

Termin zgłaszania się do programu został wydłużony do 10 listopada br. Więcej informacji na temat zgłoszeń można znaleźć na:

FB: https://www.facebook.com/SamsungPolska/posts/6367199869988380

LI: https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6860644151084544000

TT: https://twitter.com/SamsungPolska/status/1454879210477178880

Więcej informacji na temat programu można znaleźć na: https://solvefortomorrow.pl/