CERT Polska z nowym kierownikiem

Sebastian Kondraszuk, dotychczasowy zastępca Kierownika CERT Polska, otrzymał dziś z rąk Dyrektora NASK Wojciecha Pawlaka nominację do pełnienia obowiązków Kierownika CERT Polska.

Powierzenie Sebastianowi Kondraszukowi nowych obowiązków i zadań odbyło się dziś podczas spotkania z Działem CERT Polska z udziałem Dyrektora NASK Wojciecha Pawlaka i Zastępcy Dyrektora NASK, Dyrektora ds. Cyberbezpieczeństwa i Innowacji Krzysztofa Silickiego.

- Nominacja dla Sebastiana Kondraszuka to dowód ogromnego zaufania do nowego kierownika i jego kompetencji, ale także dla całego Działu CERT Polska, który znakomicie wypełnia swoją misję. Bardzo się cieszę, że realizację zadania kierowania Zespołem mogę powierzyć osobie, które funkcjonuje w nim od lat, zna realia tej pracy i przede wszystkim świetnie współpracuje z koleżankami i kolegami z CERT Polska i NASK oraz naszymi zewnętrznymi partnerami. To niezwykle istotne w związku z wypełnianiem ustawowych zadań CSIRT NASK. Naszym celem jest zapewnianie pełnej stabilności działania i dalszego konsekwentnego rozwoju zespołu, jego kompetencji i narzędzi technicznych w czasach rosnących potrzeb i wyzwań w obszarze cyberbezpieczeństwa – powiedział dyrektor Wojciech Pawlak.

- Bardzo dziękuję za zaufanie. Podejmuję się tego zadania z myślą nie tylko o bieżącym i skutecznym wypełnianiu naszych działań, ale także o rozwoju naszego Działu. Chcemy wspólnie podnosić nasze kompetencje i wchodzić na nowe obszary działalności, ponieważ oczekiwania wobec nas są coraz wyższe. Dziękuję Kierownictwu NASK za otwartość na zgłaszane przez nas potrzeby i rekomendacje, które pomogą nam w skutecznym działaniu – powiedział podczas spotkania Sebastian Kondraszuk.

Podczas spotkania podjęto także temat planowanych inicjatyw, w których aktywnie będzie brać udział CERT Polska, aby wokół swoich prac skupiać jak najszersze środowisko eksperckie i instytucjonalne oraz pozyskiwać  młodych ambitnych specjalistów i pasjonatów. 

Wspólnie z CERT Polska chcemy rozwijać działania szkoleniowe i mentorskie dla uczniów i studentów, które do tej pory przyniosły już bardzo dobre efekty w postaci sukcesów naszych drużyn podczas międzynarodowych zawodów cyberbezpieczeństwa, takich jak European Cyber Security Challenge. To także nasza misja, aby budować w Polsce takie kompetencje. Nie zabraknie również aktywnej działalności edukacyjnej w przestrzeni publicznej. CERT Polska pełni ważną rolę w ostrzeganiu obywateli o cyberzagrożeniach. I za inicjowanie takiej działalności bardzo dziękuję całemu Zespołowi – podkreślił dyrektor Krzysztof Silicki.

Dyrektor Wojciech Pawlak i Dyrektor Krzysztof Silicki wyrazili także podziękowanie dotychczasowemu Kierownikowi CERT Polska Przemysławowi Jaroszewskiemu za jego wieloletnie zaangażowanie w prace NASK i kierowanie CERT Polska, które przyczyniło się do zbudowania tak ważnych w działalności NASK wysokich kompetencji i w konsekwencji pełnienia znaczącej roli dla cyberbezpieczeństwa kraju.

Sebastian Kondraszuk pracuje w CERT Polska w NASK od 6 lat, pełni funkcję zastępcy Kierownika Działu CERT Polska od blisko 2 lat, specjalizuje się w obszarze reagowania na incydenty, a przed pracą w NASK związany był zawodowo z sektorem finansowym.