Krzysztof Silicki wybrany do Rady Wykonawczej ENISA

18 listopada 2021 r. podczas posiedzenia Zarządu ENISA Krzysztof Silicki, zastępca Dyrektora NASK, Dyrektor ds. Cyberbezpieczeństwa i Innowacji NASK został wybrany do Rady Wykonawczej ENISA (Executive Board) czyli pięcioosobowego ciała wewnątrz Zarządu. Krzysztof Silicki otrzymał 25, czyli 100 proc. głosów!

Krzysztof Silicki do Rady Wykonawczej ENISA wybierany jest od 2013 roku, a od 2016 roku pełni, również wybieralną funkcję, wiceprzewodniczącego Zarządu Europejskiej Agencji ds. Bezpieczeństwa Sieci i Informacji ENISA. Od 2004 roku reprezentuje Polskę w Radzie Zarządzającej ENISA. Od początku istnienia Agencji współtworzy strategię i plan działania ENISA w dziedzinie bezpieczeństwa sieci i informacji.

ENISA to agencja Unii Europejskiej odpowiedzialna za zapewnienie wysokiego i efektywnego poziomu bezpieczeństwa w sieciach i systemach teleinformatycznych. Utworzona w marcu 2004 roku, służy jako centrum doradztwa państwom członkowskim Unii Europejskiej w kwestiach związanych z szeroko rozumianym bezpieczeństwem w Internecie, przyczynia się do rozwoju społeczeństwa informacyjnego. ENISA zapewnia praktyczne porady i rozwiązania dla sektora publicznego i prywatnego w państwach UE oraz w instytucjach UE, ale również publikuje sprawozdania i badania dotyczące kwestii bezpieczeństwa cybernetycznego.

Agencja uczestniczy w kształtowaniu polityki i prawa Unii w dziedzinie bezpieczeństwa sieci i informacji.