Cyberbezpieczeństwo, nowe technologie i ludzie młodzi w świecie nowych technologii – wystartował Szczyt Cyfrowy w Katowicach

Tegoroczna międzynarodowa konferencja IGF zorganizowana została w Polsce. Tradycja tego wydarzenia jest taka, iż pierwszy dzień spotkania, nazywany też Dniem Zero należy do gospodarzy, co oznacza, że kraj organizujący Szczyt Cyfrowy układa agendę na ten dzień. NASK również miał swój udział w tworzeniu agendy oraz w uczestniczeniu w wielu ważnych wydarzeniach Dnia Zero.

W debacie otwierającej Szczyt Cyfrowy pt. „Global economic recovery – where are we at?” udział wziął Janusz Cieszyński, sekretarz stanu ds. cyfryzacji w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów i pełnomocnik rządu ds. cyberbezpieczeństwa. - To jak bardzo zmienił się świat w trakcie pandemii pokazuje chociażby dzisiejsze spotkanie, w którym biorą udział osoby z różnych stron świata, wielu jest z nami online. Wszystkich gorąco witam w Katowicach – przywitał gości minister Cieszyński. W panelu udział wzięli również: Liu Zhenmin zastępca Sekretarza Generalnego ds. ekonomicznych i społecznych, a także ministrowie odpowiadający za obszar cyfryzacji Syrii, Rwandy oraz Słowenii. Jak przypomniał Zhenmin, połowa populacji świata - 3,7 mld osób nie ma dostępu do internetu, do technologii cyfrowych.

Kolejny panel był poświęcony koncepcji „inteligentnych miast” (smart cities) i wszyscy jej uczestnicy zgodzili się co do tego, że ze względu na szybki rozwój i globalną urbanizacje, miasta na całym świecie stają przed podobnymi wyzwaniami. Lokalne władze coraz częściej sięgają po nowoczesne technologie, takie jak sztuczna inteligencja, big data czy analityka cyfrowa. W dyskusji brał udział m.in. wiceprezydent Katowic Mariusz Skiba.

Dla NASK Dzień Zero był szczególnie ważny ze względu na IGF Youth – inicjatywę, którą zaproponowała Polska podczas poprzedniego Szczytu, który odbywał się w Berlinie.  NASK nie tylko zgłosił tę inicjatywę, ale również objął patronatem działania w obrębie IGF Youth. 6 grudnia pierwszym wydarzeniem z tym związanym była sesja pt. „Event #123 Global Youth IGF - Presenting Successful Initiatives”. Spotkanie moderowała Emilia Zalewska, która opowiedziała słuchaczom o zaangażowaniu Youth IGF na całym świecie i ich działaniach, które już przynoszą spektakularne rezultaty. Następnie wypowiadały się Elisabeth Schauermann i Demetria Lee z Niemieckiego Towarzystwa Informatycznego, Marko Paloski z Digital Youth Jam, Eileen Cejas, który opowiedział o Youth Coalition on Internet Governance (Koalicja Młodzieży ds. Zarządzania Internetem) oraz Juan Pajaro Velasquez, który i zaprezentował Internet Society Youth SIG, która umożliwia organizacjom i indywidualnym członkom zdobywanie umiejętności, wiedzy, narzędzi i zasobów potrzebnych do skutecznego przyczyniania się do zarządzania Internetem. Spotkanie zakończyły pytania od uczestników oraz postulaty o to, by zacieśniać współpracę pomiędzy młodymi ludźmi zaangażowanymi w szeroko rozumianą cyfryzację.

W ciągu dnia odbył się również warsztat, jako wydarzenie towarzyszące, skierowany do uczniów ostatnich klas szkoły podstawowej, który współprowadziły przedstawicielki NASK – Anna Rywczyńska i Anna Jankiewicz.

Eksperci NASK byli moderatorami dwóch ważnych paneli, które również pojawiły się pierwszego dnia spotkania. Maciej Siciarek Kierownik Działu Innowacji i Rozwoju Cyberbezpieczeństwa w NASK był moderatorem dyskusji "Cybersecurity and Crisis Managenent - combining cyber and kinetic threats. Best practices", podczas której międzynarodowi eksperci wymieniali się doświadczeniem w zakresie zarządzania kryzysowego w dziedzinie cyberbezpieczeństwa. Zaś Ilona Urbaniak Kierownik Działu Zastosowań Inteligencji i Analizy Dużych Zbiorów Danych w NASK poprowadziła dyskusję o ochronie danych medycznych. Sztuczna inteligencja może zrewolucjonizować ochronę zdrowia i pomóc w przypadku wielu wyzwań. Może doprowadzić do świadczenia lepszych usług i większej wydajności. Pojawia się jednak pytanie, jaki wpływ będzie miała na pacjentów, lekarzy i system ochrony zdrowia – powiedziała Urbaniak.

Wydarzeniem, które również odbyło się pierwszego dnia w przestrzeni Międzynarodowego Centrum Kongresowego w Katowicach, było podpisanie Porozumienia, na mocy którego powstaje Śląskie Centrum Inżynierii Prawa, Technologii i Kompetencji Cyfrowych CYBER SCIENCE. Sygnowali je przedstawiciele Uniwersytetu Śląskiego, Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Politechniki Śląskiej,  oraz Dyrektor NASK PIB Wojciech Pawlak. Jego zawarcie ma nie tylko zacieśnić współpracę pomiędzy wymienionymi instytucjami, ale na jego mocy zostaną powołane do życia ważne inicjatywy i projekty, np. studia podyplomowe, seminaria naukowe, rozpoczną się badania naukowe czy wydawanie publikacji.

Dzień Zero zakończyło niezwykle ważne spotkanie, które było klamrą spinającą ten pierwszy dzień, czyli Youth Summit. Otworzyło je wystąpienie premiera Mateusza Morawieckiego. - Należę do pokolenia, które pamięta czasy bez telefonów komórkowych i internetu, ale nawet mnie wydają się one nierealne. Rewolucja cyfrowa dokonała się niemal niepostrzeżenie. Jeszcze pod koniec XX wieku trudno było sobie wyobrazić, że internet zdominuje nasze życie – ocenił premier.

Pełnomocnik RP ds. Szczytu Cyfrowego ONZ - IGF 2021 Krzysztof Szubert w swoim przemówieniu ocenił, że podczas kryzysu wywołanego przez pandemię COVID-19 „technologie cyfrowe i internet udowodniły, że są w stanie wpłynąć na nasze życie w stopniu, jakiego nie widzieliśmy wcześniej”. Podczas uroczystości Liu Zhenmin, zastępca Sekretarza Generalnego ds. Ekonomicznych i Społecznych, odczytał list Sekretarza Generalnego ONZ António Guterresa. Cześć oficjalną zakończyło wystąpienie Wojciecha Pawlaka, Dyrektora NASK, który powiedział: NASK wspiera młodych ludzi na wielu płaszczyznach, dbamy o ich bezpieczeństwo w sieci i rozwój kompetencji cyfrowych. Jesteśmy dumni z patronowania Youth Summit podczas Szczytu Cyfrowego.

Po części oficjalnej nastąpiła wymiana myśli i poglądów pomiędzy przedstawicielami IGF Youth z całego świata, na scenie w Katowicach wystąpili przedstawiciele IGF Youth z Polski – Emilia Zalewska, Rafał Prabucki i Marta Musidłowska.

Ostatnim, ale równie ważnym, a z pewnością bardzo przyjemnym i wywołującym przyjemne emocje wydarzeniem, był koncert w przepięknym budynku Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia „Skrzydła umysłu”.

 

Relacja filmowa: