Powołanie zastępcy Dyrektora NASK

Prezes Rady Ministrów Mateusz Morawiecki z dniem 1. stycznia 2022 roku powołał Magdalenę Tarczewską-Szymańską na stanowisko Zastępcy Dyrektora NASK-PIB. Nowa Dyrektor kierować będzie nowo utworzonym Centrum Procesów Administracyjnych.

- Gratuluję Pani Magdalenie Tarczewskiej-Szymańskiej nominacji i witam w gronie Kierownictwa NASK oraz całego zespołu naszego Instytutu. Bardzo się cieszę się, że tak ogromne doświadczenie zawodowe Pani Dyrektor, zdobyte w administracji publicznej, może wesprzeć realizację naszych zadań i dalszy rozwój NASK. Życzę Pani Dyrektor codziennej satysfakcji z pracy i wielu sukcesów w realizacji podejmowanych wyzwań  – powiedział Wojciech Pawlak, Dyrektor Państwowego Instytutu Badawczego NASK.

Zgodnie z obowiązującym od 1 stycznia br. Regulaminem Organizacyjnym struktura NASK opiera się na sześciu Centrach:  Centrum Zarządzania i Polityki Informacyjnej, Centrum Cyberbezpieczeństwa i Infrastruktury, Centrum Badań i Rozwoju, Centrum Projektów Administracyjnych i Edukacyjnych, Centrum Nowych Technologii dla Polityk Publicznych oraz Centrum Procesów Administracyjnych.

Magdalena Tarczewska-Szymańska jako Zastępca Dyrektora NASK – PIB ds. Procesów Administracyjnych odpowiada za zapewnienie sprawnego funkcjonowania NASK – PIB pod względem organizacyjnym, w szczególności w zakresie opracowywania i wdrażania regulacji wewnętrznych, a także sprawuje nadzór nad przygotowaniem i realizacją Polityki zarządzania projektami i Polityki zarządzania procesami oraz organizacją prac Rady Portfela Projektów. Ponadto Dyrektor ds. Procesów Administracyjnych nadzoruje przygotowanie, realizację i optymalizację procesów zakupowych w NASK, zapewnienie obsługi administracyjnej, planowanie i organizację szkoleń dla pracowników NASK. Dyrektor Magdalena Tarczewska-Szymańska będzie również odpowiadać za prowadzenie wdrożeń systemu Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją w instytucjach publicznych.

Magdalena Tarczewska-Szymańska w swojej pracy zawodowej zajmowała się funduszami europejskimi w Urzędzie Komitetu Integracji Europejskiej, Ministerstwie Pracy oraz Ministerstwie Gospodarki. Pełniła funkcję dyrektora generalnego Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, Ministerstwa Środowiska, Ministerstwa Rozwoju oraz Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Pracowała również PSDB sp. z o o - firmie konsultingowo-doradczej w obszarze ewaluacji polityk publicznych. Jest wieloletnim członkiem komitetów audytu w instytucjach publicznych. Magdalena Tarczewska-Szymańska jest absolwentką studiów Excecutive MBA na Uniwersytecie Warszawskim, SGH na kierunku Zarządzanie i Marketing II oraz programu AGRO Top Public Excecutive organizowanych przez IESE oraz KSAP. Prywatnie chętnie czyta dobre książki, gra w brydża, żegluje i jeździ na rowerze.