NASK w gronie pięciu instytucji współpracujących z NATO Communications and Information Agency

Rusza program grantów Sojuszu Północnoatlantyckiego na prace badawcze lub badawczo-rozwojowe. NASK jest jedną z pięciu instytucji, które podpisały umowę z NCI (NATO Communications and Informations Agency) o współpracy i będą mogły realizować badania wzmacniające zdolności komunikacyjne i informacyjne Sojuszu.

Projekty realizowane będą w ramach szerokiego programu współpracy agencji NCI z eksperckimi instytucjami w krajach członkowskich NATO. Program ma na celu pozyskanie różnorodnych kompetencji, które w razie potrzeby będzie można wykorzystać do unowocześnienia obronności krajów Sojuszu.

Jak informuje agencja NCI, program ma charakter niekomercyjny i stanowi uzupełnienie istniejących form współpracy i zamówień z sektora przedsiębiorstw. Celem programu jest wsparcie NCI w jej badaniach naukowych i pracach badawczo-rozwojowych, projektowanie nowych rozwiązań  technicznych i dostarczanie innego rodzaju usług.

Kolejne ośrodki badawcze i naukowe mogą przystąpić do współpracy. Ministerstwo Rozwoju i Technologii zachęca polskie instytucje do zgłaszania się.