Zaproszenie na webinar „Nie na pokaz” – młodzi ludzie i intymne treści w sieci

Nowe technologie wkraczają w kolejne obszary naszego życia, również te związane z bliskością, intymnością, seksualnością. Dzieje się to w wielu aspektach – zarówno takich, w których działania, np. udostępnianie materiałów intymnych w sieci, podejmowane są dobrowolnie, ale dotyczy też sytuacji, w których udostępnianie tego typu materiałów wiąże się z krzywdą, przemocą. 26 kwietnia o godzinie 18.00 odbędzie się webinar poświęcony wynikom badania na temat zagrożeń, ale też roli udostępniania intymnych materiałów w internecie przez młodych ludzi.

Dlaczego młodzi ludzie udostępniają swoje intymne materiały w sieci? Tego dotyczyło badanie przeprowadzone na zlecenie Zespołu Dyżurnet.pl działającego w NASK, a wykonane ze środków Polskiego Centrum Programu Safer Internet. 

„Analizując treści, które zgłaszają do nas użytkownicy obserwujemy coraz więcej materiałów, które pokazują dzieci w seksualnym kontekście, ale najbardziej nas niepokoi, że  coraz młodsi sami je rejestrują. Należy pamiętać, że samodzielnie, nie znaczy dobrowolnie i zawsze konieczne jest poznanie okoliczności powstania materiałów” – mówi Martyna Różycka, Kierownik Zespołu Dyżurnet.pl. Wyniki badania pokazały, iż zjawisko sextingu oraz wytwarzania treści „self-generated sexual content” przez osoby nieletnie jest dużo bardziej powszechne, niż nawet oceniali to eksperci z Dyżurnet.pl.  

Ponadto wyniki badania ujawniły z jak dotkliwym brakiem wsparcia spotykają się osoby, które doświadczyły zjawiska sextingu lub kontaktu z materiałami o charakterze pornograficznym w zbyt wczesnym wieku. Kolejnym niepokojącym wnioskiem z badania jest fakt, iż udostępnianie i rozpowszechnianie materiałów intymnych bez zgody osoby pokrzywdzonej może być jedną z przyczyn traum wieku młodzieńczego. Uwagę zwraca też niewystarczająca wiedza na temat cyberbezpieczeństwa zarówno wśród dorosłych, jak i młodych ludzi.

„Dzieci i młodzież nigdy wcześniej nie potrzebowały tak bardzo, jak teraz dobrej edukacji zdrowotnej i psycho-seksualnej. Jeśli oczekujemy od dzieci i młodzieży odpowiedzialnych zachowań to musimy im przekazać odpowiednią wiedzę. Ta edukacja wymaga otwartej rozmowy na tematy, które mogą być trudne nawet dla dorosłych, jednak trzeba podjąć ten trud w obliczu zjawisk związanych z podejmowaniem przez młodych ludzi zachowań ryzykownych. Takie rozmowy powinny odbywać się w rodzinach, w domach, ale edukacją z tego obszaru musi zająć się też szkoła, ponieważ nie wszyscy rodzice mają takie same kompetencję, wiedzę, umiejętność i potrzebę rozmowy, by być skutecznym i wiarygodnym” – mówi profesor Zbigniew Izdebski, Uniwersytet Warszawski i Uniwersytet Zielonogórski.

W toku badań jakościowych diagnozowano przyczyny, skutki, motywy oraz konsekwencje udostępniania przez młodych ludzi treści intymnych w sieci. Raport z badania wraz z cytatami respondentów oraz analizą ekspertów można znaleźć na stronie: https://dyzurnet.pl/uploads/2022/02/Publikacja-Nie-na-pokaz.pdf

Wyniki badania i płynące z nich niepokojące wnioski skłoniły ekspertów NASK do przygotowania adresowanej do młodzieży kampanii społecznej na platformie TikTok przeprowadzonej na zlecenie Dyżurnet.pl w ramach środków w Programu Safer Internet. Celem kampanii było uświadomienie młodym ludziom konsekwencji zarówno prezentacji własnych intymnych materiałów w sieci, ale również upowszechniania cudzych materiałów. Kampania cieszyła się bardzo dużą popularnością, obejrzało ją 1 114 276 uu.

Kolejnym krokiem, który podejmuje NASK jest organizacja webinaru skierowanego do rodziców, opiekunów, nauczycieli, młodych dorosłych na temat udostępniania intymnych treści w sieci. Webinar odbędzie się 26 kwietnia o godzinie 18.00 na Facebooku: https://www.facebook.com/events/397676691897508?ref=newsfeed

Udział w webinarze wezmą: profesor Zbigniew Izdebski, pedagog, seksuolog, Uniwersytet Warszawski i Uniwersytet Zielonogórski, Jakub Olek, Head of Public Policy and Government Relations, Central & Eastern Europe TikTok orazMartyna Różycka, kierownik Zespołu Dyżurnet.pl w NASK. Spotkanie poprowadzi Anna Rywczyńska, kierownik Zespołu Edukacji Cyfrowej w NASK

Spotkanie online 26 kwietnia będzie okazją do rozpoczęcia dyskusji, ale miejmy nadzieję, że również działań związanych z edukacją chroniącą młodzież przed nadużyciami, które mogą ją spotkać w sieci. Serdecznie zapraszamy do udziału!