Uroczyste ogłoszenie wyników XXIX Olimpiady Informatycznej

Uroczyste ogłoszenie wyników XXIX Olimpiady Informatycznej odbyło się w 13 kwietnia br. w Warszawie. Laureaci Olimpiady otrzymali stypendia ufundowane przez NASK w ramach programu stypendialnego. Stypendiami zostali też wyróżnieni wybitni nauczyciele.

Państwowy Instytut Badawczy NASK udzielił wsparcia finansowego w formie stypendiów w ramach Porozumienia z Fundacją Rozwoju Informatyki podpisanego w ubiegłym roku. Oprócz finansowania stypendiów dla laureatów Olimpiady Informatycznej NASK wspiera też zwycięzców międzynarodowych konkursów informatycznych, w tym Akademickich Mistrzostw Świata w Programowaniu Zespołowym.

Najwyższe stypendia dla uczniów – laureatów I miejsca Olimpiady Informatycznej - wyniosły 3 000 złotych miesięcznie (łącznie 30 000 zł rocznie).

Docenione zostały również wysiłki nauczycieli, dla których przewidziano stypendia za osiągnięcia w pracy z uczniami uzdolnionymi. W programie nagradzani są nauczyciele za pracę z uczniami uzdolnionymi informatycznie, ze szczególnym uwzględnieniem działań na rzecz przygotowań do startu w Olimpiadzie Informatycznej. Docenionych zostało 22 nauczycieli.

Stypendia przyznawane są w czterech kategoriach: nagroda specjalna za nadzwyczajne osiągnięcia i tytuł Informatycznego Superbelfra Roku 2022 (50 000 zł), nagroda I stopnia za osiągnięcia wybitne – 30 000 zł (3 000 zł przez 10 miesięcy), nagroda II stopnia za osiągnięcia wyróżniające – 20 000 zł (2 000 zł przez 10 miesięcy) i nagroda III stopnia za osiągnięcia znaczące – 15 000 (1 500 zł przez 10 miesięcy).

W ceremonii wziął udział minister Janusz Cieszyński. NASK reprezentowała Magdalena Tarczewska-Szymańska, Zastępca Dyrektora NASK.

- W ubiegłym roku w NASK we współpracy z Fundacją Rozwoju Informatyki powstał Program Stypendialny Olimpiady Informatycznej. Chcemy w ten sposób – jako instytucja, której misją jest cyberbezpieczeństwo – wspierać kształcenie, rozwijanie i upowszechnianie wiedzy z zakresu informatyki wśród uczniów. Nie trzeba nikogo przekonywać, że wybór ścieżki zawodowej w dziedzinie informatyki jest aktualnie bardzo przyszłościowy. Potrzeby rynku pracy są w tej kategorii wciąż ogromne i pozostają niewypełnione. Oczywiście, w naszym programie stypendialnym doceniamy także postawę i wysiłki kadry pedagogicznej, która wspiera rozwój zainteresowań młodych ludzi i ukierunkowuje ich na nauki związane z branżą IT – podkreśliła Magdalena Tarczewska-Szymańska.