Projekt VARIoT jako pierwszy udostępnia dane o najwyższym poziomie otwartości na polskim portalu Otwarte Dane

W ramach europejskiego projektu VARIoT, którego koordynatorem jest NASK PIB, zostały udostępnione dane dotyczące podatności urządzeń Internetu Rzeczy (IoT).

Dane dostępne są dla wszystkich, za darmo, przez stronę www.variotdbs.pl, przez polski portal Otwarte Dane: https://dane.gov.pl/pl/dataset/2745/resource/38428/table oraz europejski portal Data Europa: https://data.europa.eu/data/datasets/dataset_2745?locale=pl.

Polski portal danych dane.gov.pl udostępnia dane o szczególnym znaczeniu dla rozwoju innowacyjności w państwie i rozwoju społeczeństwa informacyjnego w jednym miejscu. Informacje o podatnościach zostały przygotowane w formacie JSON oraz JSON-LD co zapewniło im osiągnięcie piątego, najwyższego poziomu otwartości danych. Schemat pięciu poziomów otwartości danych, zaproponowany przez Tima Bernersa Lee, jest narzędziem służącym do klasyfikacji zasobów według stopnia ich otwartości. Im wyższy poziom otwartości danych, tym lepiej są one przygotowane do dalszego przetwarzania. Więcej na temat standardów w Otwartych Danych można przeczytać w dokumencie: https://dane.gov.pl/media/ckeditor/2020/06/16/standard-techniczny.pdf.

Celem projektu VARIoT jest stworzenie usługi zapewniającej prezentację użytecznych informacji (ang. actionable information) dotyczących urządzeń Internetu Rzeczy, które mogą być przetwarzane ręcznie lub automatycznie, i które można wykorzystać w celu zapewnienia bezpieczeństwa urządzeniom IoT.

Więcej informacji o projekcie znajdziecie na stronie www.variot.eu, a baza informacji o podatnościach i eksploitach w IoT znajduje się tu: www.variotdbs.pl