Rozpoczyna się rekrutacja do Szkoły Doktorskiej TIB PAN na rok 2022/2023

20 czerwca 2022 rozpoczyna się rekrutacja do Szkoły Doktorskiej TIB PAN na rok akademicki 2022/2023.

Terminy poszczególnych etapów rekrutacji:
20 - 24 czerwca 2022 – składanie wymaganych dokumentów przez kandydatów,
27 czerwca - 8 lipca 2022 – rozmowy kwalifikacyjne z kandydatami Szkoły Doktorskiej TIB PAN,
12 lipca 2022 – ogłoszenie wyników rekrutacji.

Szczegółowe informacje odnośnie zasad rekrutacji i wymaganych dokumentów, dostępne są na stronie internetowej Szkoły Doktorskiej TIB PAN.

NASK jest jednym z partnerów współtworzącychSzkołę Doktorską Technologii Informacyjnych i Biomedycznych Instytutów PAN (TIB PAN),prowadzącą kształcenie przygotowujące do uzyskania stopnia doktora w następujących dyscyplinach: informatyka techniczna i telekomunikacja, inżynieria biomedyczna, nauki medyczne.