Ogromne zainteresowanie programem szkoleniowo-stażowym z obszaru kompetencji cyfrowych

Ponad 20 tysięcy zgłoszeń młodych ludzi! Zainteresowanie programami Umiejętności Jutra i Kariera Jutra przerosło nasze najśmielsze oczekiwania, ale przede wszystkim potwierdziło to, co w NASK wiemy od dawna – cyfryzacja, rozwój społeczeństwa informacyjnego, wzmacnianie umiejętności jutra – to obszary, w które warto inwestować!

Programy „Umiejętności Jutra” i „Kariera Jutra” to największe w historii przedsięwzięcie szkoleniowo-stażowe skierowane do młodych ludzi chcących zdobyć nowe umiejętności i znaleźć satysfakcjonujące zatrudnienie w sektorze MŚP.
Inicjatywa  organizowana jest przez NASK we współpracy z partnerami edukacyjnymi Google i Szkołą Główną Handlową w Warszawie oraz Centrum GovTech, Pełnomocnikiem Rządu ds. Polityki Młodzieżowej Piotrem Mazurkiem oraz Ministerstwem Funduszy i Polityki Regionalnej.

Od 31 maja do Programu mogą się zgłaszać firmy, które chciałyby przyjąć przeszkolonych w Programie stażystów i zadbać o cyfrowy rozwój swojej firmy. Gorąco do tego zachęcamy wszystkie MŚP!
Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Startujący w połowie kwietnia program szkoleniowo-stażowy od początku miał ogromy potencjał – zarówno dzięki udziałowi w nim znaczących organizacji i firm, jak również ze względu na podejmowaną tematykę, czyli szkolenie młodych ludzi z umiejętności cyfrowych oraz łączenie, ich z MŚP, w których część przeszkolonych osób dostanie płatne staże.

Za pierwszą część inicjatywy - program Umiejętności Jutra, odpowiedzialny jest Google w partnerstwie ze Szkołą Główną Handlową w Warszawie. To przedstawiciele tych jednostek zajęli się szkoleniem młodego społeczeństwa, powyżej 18 roku życia, z umiejętności cyfrowych, szczególnie w obszarze marketingu internetowego oraz podstaw biznesu. W związku z tym, iż inauguracja Programu odbyła się w kwietniu, w trakcie, gdy Polska od dwóch miesięcy angażowała się w pomoc Ukrainie, postanowiono utworzyć ścieżkę szkoleń w języku ukraińskim i do Programu przyjmować również młode osoby z Ukrainy.

Po ponad miesiącu trwania Programu wiemy, że jego skala i zasięg działania będą większe niż początkowo planowano. Zainteresowanie Programem było prawie trzy razy większe niż planowano! Założenie było takie, aby przeszkolić 8 tysięcy młodych osób, jednak w planowanym terminie napłynęło ponad 20 tysięcy zgłoszeń od osób chętnych do wzięcia udziału w Programie. W związku z tym organizatorzy podjęli decyzję o zwiększeniu liczby miejsc w programie szkoleniowym.  Tym samym przyjęto  na szkolenia 15477 osób, w tym 3707 obywateli Ukrainy.

Przyjrzeliśmy się też statystykom związanym z uczestnikami Programu. Wynika z nich, że 88 proc. ma poniżej 30 lat, 75 proc. uczestników stanowią kobiety, w tym 14 proc. to kobiety powracające z urlopu macierzyńskiego na rynek pracy. Ponadto warto zaznaczyć, że 76 proc. uczestników szkoleń jest spoza województwa mazowieckiego, 44 proc. uczestników to studenci, a 37 proc. stanowią osoby bezrobotne.

- Gdy mówiłem ponad miesiąc temu, że Program Kariera Jutra daje nam możliwość rekomendowania i wspierania młodych ludzi, którzy będą przenosili „gen cyfryzacji” bardzo wierzyłem w ten projekt. Dzisiaj mogę powiedzieć, że ta wiara jest poparta liczbami i daje nam jeszcze większą satysfakcję z tego, że NASK ma swój udział w Programie – powiedział Wojciech Pawlak, Dyrektor NASK. 

Warto dodać, że wielką popularnością cieszyła się też komunikacja Programu – ze statystyk wynika, iż materiały z nim związane miały 2,67 mln wyświetleń! 

Co dalej? 31 maja rozpoczął się kolejny etap Programu Umiejętności Jutra i Kariera Jutra, czyli nabór firm z obszaru MŚP, które chcą zaoferować u siebie miejsca stażowe dla przeszkolonych uczestników Programu. Więcej informacji na ten temat firmy mogą znaleźć: https://www.gov.pl/web/karierajutra/dla-firm
Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa obecnie mogą się zgłaszać do Programu. Nabór potrwa do 27 czerwca 2022 roku. Warto to zrobić, bo mamy doskonale przeszkolonych stażystów, którzy będą mogli wesprzeć firmy w cyfrowym rozwoju.

W ten kolejny etap, czyli Kariera Jutra, szczególnie zaangażowany jest NASK, który zorganizuje staże dla części przeszkolonych uczestników Programu, ale też jest łącznikiem między etapem edukacji, szkoleń a zdobywaniem doświadczenia zawodowego uczestników Programu, stażami. To, co najważniejsze dla firm to zakres kompetencji i umiejętności, które stażyści wyniosą z programu szkoleniowego. Zalicza się do nich m.in.: planowanie strategii marketingowych w wielu kanałach sprzedaży, prowadzenie kanałów Social Media, prowadzenie działań marketingowych w Google Ads, prowadzenie działań marketingowych w mediach społecznościowych takich jak Facebook i Instagram, prowadzenie kampanii marketingowych wideo na YouTube, optymalizowanie strony pod SEO, zarządzanie sklepem internetowym (dodawanie produktów, zarządzanie banerami, kategoriami, promocjami itp.), prowadzenie działań e-mail marketingowych czy przygotowanie organizacji do wykorzystania technologii chmurowych.

Zachęcamy MŚP do zgłaszania się Programu Kariera Jutra gwarantując doskonale przygotowanych stażystów, który będą znaczącym wsparciem dla firm!