Studia podyplomowe z NASK

Już w październiku ruszą dwukierunkowe studia podyplomowe Cyber Science, realizowane przez NASK i śląskie uczelnie - Politechnikę Śląską, Uniwersytet Śląski i Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. Ta wspólna inicjatywa edukacyjna jest odpowiedzią na wyzwania rynkowe gospodarki cyfrowej, która obejmuje już nie tylko nowoczesne technologie, także m.in. zarządzanie, psychologię, prawo czy socjologię. Dlatego też, kierowana jest nie tylko do osób ściśle związanych z branżą informatyczną.

„Tokenizacja i automatyzacja procesów w gospodarce cyfrowej” oraz „Zarządzanie cyberbezpieczeństwem” to dwa kierunki studiów podyplomowych, na które nabór na śląskich uczelniach już ruszył, choć zgłaszać się mogą słuchacze z całej Polski. Zajęcia bowiem będą prowadzone w formie hybrydowej - po części nowoczesną metodą VOD w formie online, oraz w formie stacjonarnej. Studia mają charakter interdyscyplinarny oraz praktyczny - to oznacza, że zajęcia będą prowadzone przez cenionych wykładowców oraz specjalistów-praktyków, co gwarantuje dostęp do najnowszej wiedzy i do skutecznych metod pozyskiwania przez uczestników praktycznych umiejętności.

- Od tego, w jaki sposób dziś uda nam się przygotować pracowników przyszłości, takich, którzy mają szerokie kompetencje i doświadczenie w realizowaniu działań, projektów czy biznesu w epoce otaczającej nas rewolucji przemysłowej, zależy sukces naszej gospodarki - mówi Maciej Groń - Kierownik Działu Analiz Strategicznych i Budowania Świadomości w NASK i wicedyrektor Śląskiego Centrum Inżynierii Prawa, Technologii i Kompetencji Cyfrowych CYBER SCIENCE. - Nie ma już takiej dziedziny, w którą cyfrowa rewolucja by nie wkroczyła - handel, turystyka, usługi, także edukacja i administracja publiczna. Stąd pomysł na takie studia jak te, realizowane wspólnie z uczelniami, podmiotami prywatnymi oraz instytucjami państwowymi, co zapewni dostęp do najlepszych praktyk i najnowszej wiedzy, a na końcu dostarczy na rynek specjalistów dobrze przygotowanych na wyzwania cyfrowej gospodarki. Ponadto postęp technologiczny pociąga za sobą bardzo istotne zmiany regulacyjne zarówno na poziomie unijnym jak i krajowym, które będą wymagały specjalistów odpowiedzialnych za wdrożenia. Najbliższe miesiące i lata to czas na wdrożenie i przystosowanie się zarówno sektora publicznego jak i prywatnego do nowych rozwiązań legislacyjnych takich jak m.in. rozporządzenie w sprawie jednolitego rynku usług cyfrowych (akt o usługach cyfrowych), rozporządzenie w sprawie kontestowalnych i uczciwych rynków cyfrowych (akt o rynkach cyfrowych), a także bardzo ważna dla Krajowego Systemu Cyberbezpieczeństwa dyrektywa w sprawie środków na rzecz wysokiego wspólnego poziomu cyberbezpieczeństwa na terytorium Unii – tzw. dyrektywa NIS 2.

Studia podyplomowe są efektem współpracy utworzonego pod koniec ubiegłego roku konsorcjum naukowo-dydaktycznego Śląskie Centrum Inżynierii Prawa, Technologii i Kompetencji Cyfrowych CYBER SCIENCE. W jego skład wchodzi, obok Uniwersytetu Śląskiego i  Politechniki Śląskiej, również Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach oraz NASK.

Centrum rozwija się dynamicznie, nawiązując współpracę z kolejnymi podmiotami, jak np. Polskim Towarzystwem Informatycznym, Związkiem Banków Polskich, Naczelną Radą Adwokacką, firmą Asseco, czy z branżowym Związkiem Cyfrowa Polska.

Instytucje te wesprą CYBER SCIENCE we wdrażaniu i realizowaniu nowej ścieżki edukacyjnej. Każda ze stron włączy się do przedsięwzięcia m.in. poprzez zasilenie kadry specjalistami, którzy podzielą się z uczestnikami studiów swoją wiedzą oraz doświadczeniem. Studia objęła patronatem również Krajowa Rada Radców Prawnych.

Więcej informacji o studiach i rekrutacji znajduje się pod linkami:

Cyber Science. Studia Gospodarka Cyfrowa - Śląskie Centrum Technologii, Inżynierii Prawa i Kompetencji Cyfrowych (us.edu.pl)

Cyber Science. Studia Zarządzanie Cyberbezpieczeństwem - Śląskie Centrum Technologii, Inżynierii Prawa i Kompetencji Cyfrowych (us.edu.pl)

o Cyber Science - Śląskie Centrum Technologii, Inżynierii Prawa i Kompetencji Cyfrowych (us.edu.pl)

Cyber Science - Zarządzanie cyberbezpieczeństwem - IRK (polsl.pl)