Dyrektor NASK powołany do Rady Programowej IGF 2022

27 czerwca br. w KPRM Dyrektor NASK PIB Wojciech Pawlak został powołany przez Pełnomocnika Prezesa Rady Ministrów ds. Europejskiej Polityki Cyfrowej ministra Krzysztofa Szuberta w skład Rady Programowej IGF Polska.

Stałymi Współpracownikami Rady zostali także dyrektor Roman Malinowski i Maciej Groń. Rada zajmie się przygotowaniem agendy tegorocznego Szczytu Cyfrowego - IGF Polska 2022, który odbędzie się w dniu 20 października br. w Lublinie. Organizatorem Szczytu jest Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, we współpracy z NASK PIB, a także z lubelskimi władzami lokalnymi i uczelniami wyższymi.

- Bardzo się cieszę, że IGF Polska tak wspaniale się rozwija. Sukces Szczytu Cyfrowego IGF 2021 w Katowicach bardzo nas motywuje do jeszcze większego angażowania się w promocję wielostronnego modelu zarządzania internetem. To chyba najlepszy przykład „think globally, act locally”, jaki w ostatnich latach widziałem. Jestem przekonany, że 20 października w Lublinie czeka nas prawdziwe święto internetu, to znakomite miejsce zarówno do wymiany poglądów, jak i do nawiązania nowych kontaktów. Warto także podkreślić wielkie zaangażowanie się IGFu Młodych (Youth IGF.PL), młodzi profesjonaliści i entuzjaści nowych technologii są już stałym partnerem Forum, dobrze, że jest ich coraz więcej – powiedział Wojciech Pawlak, Dyrektor NASK.

W tym roku kilkanaście sesji zostanie podzielonych na trzy ścieżki tematyczne:

  • Technologie w Służbie Społeczeństwu
  • Człowiek w Internecie
  • Forum Legislacji Cyfrowej.

Podczas Forum odbędzie się także pod patronatem NASK Szczyt Cyfrowy IGF Młodych. Wszystkie wydarzania mają charakter wielostronny tzn. będą brały w nim udział przedstawiciele wielu środowisk – administracji publicznej, sektora prywatnego, akademickiego, technicznego, a także organizacji społecznych.

https://www.gov.pl/web/igf-polska