NASK wśród założycieli klastra - Technologie w Bezpieczeństwie Publicznym

Pierwsze posiedzenie komitetu sterującego Makroklastra - Technologie w Bezpieczeństwie Publicznym odbyło się w ubiegłym tygodniu we Wrocławiu. Państwowy Instytut Badawczy NASK jest jednym z członków-założycieli przedsięwzięcia, które ma na celu poprawę bezpieczeństwa publicznego.

W spotkaniu 21 czerwca 2022 r. na Politechnice Wrocławskiej wzięli udział członkowie-założyciele Makroklastra, którzy na początku czerwca powołali go do istnienia poprzez uroczyste podpisanie preambuły.

Spotkanie Komitetu otworzył były rektor Politechniki Wrocławskiej, a obecnie kierownik Katedry Telekomunikacji i Teleinformatyki prof. Tadeusz Więckowski, który przewodniczył obradom. Prof. Więckowski zaznaczył, że choć liczba członków-założycieli jest skończona
i zawiera 29 podmiotów, to jednak Makroklaster nie zamyka się na nowych członków i jest wciąż możliwe przystąpienie do tej inicjatywy. Na spotkaniu członkowie zapoznali się ze strukturą organizacyjną klastra i podjęli uchwały usprawniające jego funkcjonowanie.

Makroklaster, którego liderem jest Politechnika Wrocławska to inicjatywa, która ma zapewnić poprawę bezpieczeństwa publicznego. Podmioty zrzeszone w Makroklastrze współpracują w celu wzmocnienia bezpieczeństwa w przestrzeni społecznej, cyberprzestrzeni, środowisku naturalnym oraz infrastrukturze technicznej i energetycznej.

 

www.makroklaster.pl