Konsultacje rynkowe w projekcie „Paszportyzacja polskiej żywności”

Informacje o autentyczności pochodzenia, metodach, a także warunkach hodowli zwierząt i uprawy roślin istotnych dla jakości i bezpieczeństwa żywności – naukowcy i praktycy prowadzą badania w kierunku udostępnienia tej wiedzy konsumentom. Na tapet trafił ziemniak. W projekcie „Paszportyzacja polskiej żywności” poszukiwani są twórcy rozwiązań wspierających i automatyzujących produkcję rolną.

Polskie produkty rolno-spożywcze są cenione nie tylko na rynkach lokalnych, ale także poza granicami kraju. Jednak konsumenci najczęściej zdani są na mocno ograniczone informacje na temat pochodzenia, jakości i warunków uprawy roślin. Ziemniak nie jest wyjątkiem. Brakuje systemu, który w sposób kompleksowy i transparentny poinformuje konsumentów o pochodzeniu żywności, o jej jakości, o tym jak długo i w jakich warunkach była przechowywana i skąd przyjechała do sklepu, w którym ją kupujemy.

Dlatego właśnie badane jest, co należy zrobić, jakie informacje zebrać od rolników, a jakimi powinna dzielić się administracja publiczna, by udostępnić kompletny obraz produkcji żywności w Polsce. Obraz ma obejmować cały cykl produkcyjny, a w przypadku produktów roślinnych także przedprodukcyjny – przygotowanie i monitoring stanu gleby przeznaczonej pod uprawę. Na koniec planowane jest udostępnienie dokumentu, nazwanego paszportem, informującego o tym, kto, w jaki sposób i w jakich okolicznościach wyprodukował żywność oferowaną klientom potwierdzając jej pochodzenie, autentyczność, jakość i tym samym gwarantując bezpieczeństwo. Celem jest znalezienie równowagi między obciążeniami procesowymi oraz administracyjnymi producentów i przetwórców a oczekiwaniami odbiorców.

Poszukiwane startupy i ugruntowani producenci rozwiązań foodtech

Na stronie konkursy.govtech.gov.pl opublikowane zostało zaproszenie do konsultacji założeń konkursu, w którym rywalizować mają producenci rozwiązań informatycznych wspierających produkcję i przetwórstwo ziemniaka. W założeniach tej inicjatywy rywalizacja ma wyłonić twórcę, który następnie otrzyma środki na wdrożenie rozwiązania u 5 podmiotów z rynku ziemniaka. Koncepcje składane w konkursie oraz sposób wdrożenia rozwiązania będzie oceniać Państwowy Instytut Badawczy NASK, a taka praktyczna wiedza uzupełni teoretyczne założenia dla rekomendacji stworzenia ogólnopolskiego systemu gromadzącego informacje o polskiej żywności.

- Szukamy twórców rozwiązań IT/IoT, startupów wspierających produkcję ziemniaka lub ich przedstawicieli. Zapraszamy ich, by pomogli nam stworzyć sprawiedliwe warunki rywalizacji – mówi Robert Król Zastępca Dyrektora NASK ds. Nowych Technologii dla Polityk Publicznych.

To część większego projektu

Badania prowadzone są dla rynku ziemniaka, wołowiny i wieprzowiny. Inicjatorem badań jest Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, a prace badawcze prowadzone są przez NASK PIB we współpracy z Poznańskim Instytutem Technologicznym.

We wstępnej fazie projektu zaplanowano przeprowadzenie prac badawczych, przetestowanie określonych funkcjonalności i innowacyjnych rozwiązań. Projekt ma też na celu sprawdzenie, czy wprowadzenie systemu IT gromadzącego kompletną informacje o produkcji jest możliwe. 

Dzięki systemowi IT każdy użytkownik (producent, dystrybutor, sprzedawca i konsument) powinien łatwo sprawdzić i potwierdzić autentyczność, jakość i bezpieczeństwo danej partii żywności. W tym celu wykorzystane powinny być proste, powszechnie dostępne czytniki (np. telefon komórkowy) pobierające informacje ze znacznika partii żywności (np. kodu QR). Kolejne konsultacje i konkursy publikowane będą pod adresem konkursy.govtech.gov.pl oraz na https://bip.nask.pl/.