NASK wspiera działania IGF Polska i IGF Młodych – dwa ważne wydarzenia jeszcze w tym roku!

Wymiana doświadczeń, spotkania partnerskie, webinary, warsztaty, panele dyskusyjne, angażowanie kobiet w rozwój cyfryzacji – to działania, w które angażuje się NASK wspierając IGF (Internet Governance Forum). Za nami dwa ważne wydarzenia międzynarodowe, w których brali udział przedstawiciele IGF Młodych Polska oraz dwa wydarzenia, podczas których będą omawiane kwestie związane z szeroko pojętym internetem, zarówno na poziomie krajowym (IGF Polska w Lublinie), jak i międzynarodowym (Szczyt Cyfrowy IGF 2022 w Etiopii). Rola NASK podczas tych wydarzeń daje nam możliwość kształtowania cyfrowej przyszłości.

Czerwiec obfitował w wydarzenia angażujące młodych ludzi, którzy chcą mieć realny wpływ na cyfryzację, cyfrowe równouprawnienie i bezpieczeństwo w cyfrowym świecie. Należy podkreślić też fakt coraz większego zaangażowania kobiet w ten obszar oraz ich znaczący wkład i rolę w kształtowanie cyfrowej rzeczywistości.
W pierwszych dniach miesiąca (2-4 czerwca) przedstawiciele IGF Młodych Polska oraz NASK wzięli udział w The Generation Connect Global Youth Summit, wydarzeniu, które odbyło się w stolicy Rwandy, Kigali. W IGF Młodych Polska szczególnie aktywne są kobiety i to również było widoczne podczas konferencji. Poza okazją do spotkań, wymiany doświadczeń, NASK był gospodarzem jednej z sesji, pt.: „Transforming education, shaping the digital future”.

Przedstawicielka NASK, Katarzyna Kaliszewicz, która prowadziła tę sesję, mówi:

„To była okazja do pokazania NASK, jako instytucji zaangażowanej zarówno w cyberbezpieczeństwo, cyfryzację administracji publicznej czy ochronę najmłodszych w sieci. Mieliśmy okazję do owocnych dyskusji, nawiązywania współpracy, w co bardzo zaangażowali się przedstawiciele IGF Młodych, których nasz Instytut wspiera w działaniach”.

Zaś Piotr Słowiński z Zespołu Analiz Strategicznych NASK, dodaje:

„Udział w Global Youth Summit stworzył rzadko występujące na co dzień warunki do nawiązania nowych oraz wzmocnienia już istniejących relacji w sektorze telekomunikacji oraz obszarze cyberbezpieczeństwa z osobami oraz instytucjami z całego świata. Umożliwiło to także udział w dyskusjach oraz warsztatach w wielu obszarach dotyczących rozwoju sektora IT oraz cyber”.

Możliwość podjęcia współpracy oraz dalszych działań związanych z aktywacją młodych ludzi, podkreśla również Marta Musidłowska, przedstawicielka IGF Młodych Polska:

„Wspólne doświadczenie pierwszego Generation Connect Youth Summit i obecność grup z całego świata pomogły nam jeszcze bardziej się zintegrować i dostrzec, jak bardzo zbliżone do siebie są nasze pomysły na przyszłość Internetu i aktywny udział Młodych w jej tworzeniu. Po Szczycie spotkaliśmy się wirtualnie, by omówić pozytywne i negatywne aspekty pierwszego Generation Connect Youth Summit i ustalić dalsze, wspólne działania w ramach naszej grupy. W Generation Connect Youth Summit wzięli udział przedstawiciele ponad 115 krajów, dzięki czemu mieliśmy okazję wymienić się spostrzeżeniami dotyczącymi zaawansowania postępu technologicznego i poziomu regulacji nowych technologii z osobami z różnych stron świata”.

Warto też dodać, że Katarzyna Kaliszewicz z NASK podczas tego wydarzenia zaangażowała się w program ITU Network of Women. Jest to program mentoringowy, w którym kobiety wspierają kobiety w działaniach na rzecz rozwoju cyfryzacji. Ekspertka NASK jest mentorem młodej kobiety, która pracuje w organizacji non-profit w Rwandzie, zajmującej się cyberbezpieczeństwem i wyrównywaniem szans cyfrowych. Więcej informacji o tej inicjatywnie można znaleźć na: https://www.itu.int/en/ITUD/Conferences/WTDC/WTDC21/NoW/Pages/default.aspx

Jako równie owocne ocenia spotkanie we włoskim Treście, przedstawiciel IGF Młodych Polska, Rafał Prabucki. W dniach 18-20 czerwca odbyło się tam YOUthDIG – Youth Dialogue on Internet Governance. Przez naszych przedstawicieli zostały przygotowane dla uczestników dwa warsztaty: „Unraveling Plan(et) A. Is it really possible to harmonize digitalization and environmental sustainability?” -  w trakcie zajęć młodzież przygotowała w dwóch grupach problemy powiązane między środowiskiem a technologią. Następnie nastąpiła rotacja grup i na bazie przedstawionych problemów opracowywane były rozwiązania. Drugi warsztat: „Navigating DLT and blockchain(s): towards a more decentralised Era” miał na celu przybliżenie młodym użytkownikom internetu kwestii dotyczących tego, jak operować  tokenami i kryptowalutami. Podczas warsztatów omawiano aspekty bezpieczeństwa przechowywania tokenów. W celach edukacyjnych wyemitowany został pamiątkowy token, który uczestnicy pobrali do swoich aplikacji. 

Choć czerwiec i poprzedzający wydarzenia maj, były bardzo pracowite, przedstawiciele NASK oraz IGF Młodych nie zwalniają tempa. Obecnie trwają zaawansowane przygotowania do dwóch niezwykle ważnych wydarzeń – 20 października w Lublinie odbędzie się IGF Polska, a na przełomie listopada i grudnia w Etiopii Szczyt Cyfrowy ONZ – IGF 2022.

Przygotowania zarówno NASK, jak i wspieranych przez nas przedstawicieli IGF Młodych odbywają się dwoma torami, by jak najlepiej opracować działania i udział ekspertów w tych wydarzeniach. Podczas IGF Polska w Lublinie zaprezentujemy cztery warsztaty, które NASK przygotowuje we współpracy z partnerami, m.in. Instytutem Łączności i IGF Młodych Polska. Tematyka tych warsztatów będzie dotyczyła: przeciwdziałaniu dezinformacji, wykorzystaniu sztucznej inteligencji przy opracowywaniu danych medycznych, aspektów moralno-prawnych w kontekście aplikacji monitorujących zdrowie psychiczne oraz odbędzie się spotkanie networkingowe i dyskusja na temat celów, jakie stawia sobie IGF Młodych Polska na rok 2023.

Równolegle trwają również przygotowania do udziału przedstawicieli Polski podczas Szczytu Cyfrowego ONZ – IGF 2022 w Etiopii. Z pewnością duże wyzwanie stoi przed przedstawicielką IGF Młodych Polska, Emilią Zalewską, która została wyznaczona do stworzenia ścieżki młodzieżowej podczas tego międzynarodowego wydarzenia w Etiopii. O szczegółach związanych z tymi przygotowaniami będziemy informowali na bieżąco.

Aktualne informacje można znaleźć na: https://yigf.nask.pl/