NASK zaangażowany w projekt badawczy poświęcony kompetencjom w zakresie cyberbezpieczeństwa

NASK został partnerem merytorycznym projektu badawczego prowadzonego przez międzynarodową koalicję „Internet Standards, Security and Safety Coalition” (IS3C) powstałą przy Internet Governance Forum.

Celem projektu jest analiza i wypełnienie luk między oczekiwaniami liderów cyberbezpieczeństwa, co do umiejętności kandydatów do pracy, a faktycznymi kompetencjami cyfrowymi absolwentów uczelni wyższych.

Serdecznie zachęcamy do wypełnienia ankiety przedstawicieli kadry zarządzającej i managerów z obszaru cyberbezpieczeństwa oraz przedstawicieli sektora edukacyjnego/akademickiego, którzy kształcą przyszłych absolwentów w zakresie kompetencji cyfrowych, szczególnie związanych z cyberbezpieczeństwem. Kwestionariusz aktywny jest do 20 września, a jego wypełnienie zajmie ok. 15-20 minut. Ankieta w wersji PL dostępna jest pod adresem: https://forms.gle/5cgeRjz29r1ZKTWE8 

Projekt realizowany jest przez grupę roboczą koalicji IS3C, zajmującą się edukacją i umiejętnościami w zakresie bezpieczeństwa online, w ścisłej współpracy z koalicją powstałą w ramach IGF Youth. W skład międzynarodowej koalicji IS3C wchodzą interesariusze z różnych sektorów: biznesu, edukacji, organizacji pozarządowych, przedstawiciele rządów, a także instytucje standaryzujące, które są szczególnie zainteresowane kompetencjami cyfrowymi. Koalicja opracowuje i upowszechnia standardy wpływające na podniesienie bezpieczeństwa usług i zasobów cyfrowych.

Szeroko rozumiane kompetencje cyfrowe są istotne na rynku pracy, a wraz z rozwojem technologii ich znaczenie będzie się zwiększało. Popyt na kompetencje cyfrowe w perspektywie kilku lat będzie miał charakter horyzontalny, przenikający wiele branż i sfer życia gospodarczego oraz społecznego. Rozwój tych kompetencji jest i będzie istotny dla zwiększania innowacyjności, podnoszenia konkurencyjności firm, a także sprawności działania instytucji.

Projekt badawczy prowadzony przez koalicję ISC3C pozwoli na:

• przeprowadzenie analizy i określenie konkretnych umiejętności i wiedzy, jakich oczekuje się od absolwentów rozpoczynających karierę w branży cyberbezpieczeństwa;

• zidentyfikowanie braków w umiejętnościach i istniejące dobre praktyki w biznesie, szkolnictwie wyższym i kształceniu zawodowym;

• zebranie danych ilościowych od wybranych organizacji w sektorach cyberbezpieczeństwa i edukacji w celu konsolidacji i walidacji informacji zebranych w poszczególnych fazach badania.

W ramach projektu przygotowany zostanie szczegółowy raport zawierający strategie i zalecenia dla decydentów zarówno w sektorach podaży, jak i popytu. Wyniki zostaną zaprezentowane interesariuszom w listopadzie br. podczas IGF, które odbędzie się w Etiopii w Addis Abebie, a także będą uwzględnione podczas planowania aktywności koalicji IS3C w 2023 roku.