Planowana zmiana w kierownictwie NASK PIB

Krzysztof Silicki z dniem 31. grudnia 2022 r., zgodnie z zaplanowaną zmianą, w związku z nabyciem uprawnień emerytalnych, przestanie pełnić funkcje Zastępcy Dyrektora NASK i Dyrektora ds. Cyberbezpieczeństwa i Innowacji. Do tego czasu ma zostać wyłoniony jego następca. Proces rekrutacji prowadzić będzie zespół, w skład którego wejdą Wojciech Pawlak, dyrektor NASK, oraz przedstawiciel KPRM, a przewodniczyć mu będzie Krzysztof Silicki. Zespół przekaże następnie swoją rekomendację dotyczącą kandydata/kandydatki na to stanowisko nadzorującemu ministrowi, pełnomocnikowi rządu ds. cyberbezpieczeństwa.

Krzysztof Silicki zostanie w NASK w roli głównego doradcy ds. cyberbezpieczeństwa. Będzie również w dalszym ciągu sprawował funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Zarządzającej ENISA (Agencji UE ds. Cyberbezpieczeństwa).

- Jestem w NASK PIB od samego początku, współtworzyłem Instytut, budowałem kolejne generacje sieci internetowych, zorganizowałem pierwszy w kraju zespół reagujący na cyberzagrożenia CERT, tworzyłem dyżurnet.pl, do którego zgłaszane są nielegalne treści w internecie, szczególnie związane z seksualnym wykorzystywaniem dzieci. Wypełniłem misję tworzenia podstaw dla krajowego systemu cyberbezpieczeństwa, reprezentuję nasz kraj w unijnej agencji ds. cyberbezpieczeństwa – po trzydziestu latach przyszedł czas na przekazanie sterów. Z satysfakcją i poczuciem spełnionego obowiązku, po 31. grudnia pozostanę w NASK – ale już na stanowisku eksperckim i doradczym – tłumaczy Krzysztof Silicki.

- Krzysztof jest współtwórcą polskiego systemu cyberbezpieczeństwa. Wprowadził na szerokie wody dziesiątki osób związanych z tą branżą. Jego wiedza i doświadczenie wykorzystywana jest nie tylko tu, w NASK-u, przy tworzeniu kolejnych projektów związanych z cyberbezpieczeństwem, ale także na forach krajowym i międzynarodowym. Krzysztofie, bardzo dziękuję Ci za te wszystkie lata i cieszę się, że zadeklarowałeś wsparcie procesu rekrutacji następcy na to niezwykle ważne i odpowiedzialne stanowisko w NASK PIB, i że nadal będziemy mogli czerpać z Twojego doświadczenia – mówi Wojciech Pawlak, dyrektor NASK.

- Krzysztof Silicki to człowiek-instytucja. Tworzył jeden z pierwszych CERT-ów w Europie. Z tych doświadczeń czerpały kolejne kraje. Wiedza i wizja Krzysztofa nadała bieg rozwojowi cyberbezpieczeństwa. Przewidział kierunek, który dziś wydaje się oczywisty, jednak w latach 90-tych nie był tak intuicyjny. Krzysztof stoi również za rozwojem idei zespołów CERT w Polsce i poskładaniem  tego systemu w Krajowy System Cyberbezpieczeństwa – podkreśla Janusz Cieszyński, pełnomocnik rządu ds. cyberbezpieczeństwa.

________________________________________________

Krzysztof Silicki ukończył studia na Politechnice Warszawskiej. Z NASK związany od 1992 r.  Od 2018 r. na stanowisku Zastępcy Dyrektora NASK, Dyrektora ds. Cyberbezpieczeństwa i Innowacji. Od 2004 r. reprezentuje Polskę w Radzie Zarządzającej Agencji Unii Europejskiej ds. Bezpieczeństwa Sieci i Informacji (ENISA) oraz w Radzie Wykonawczej (od 2013 r.). W 2016 r. został wybrany Wiceprzewodniczącym Rady Zarządzającej ENISA.

W 1996 r. zorganizował pierwszy w kraju zespół reagujący na zagrożenia w internecie – CERT Polska. W latach 1997-1999 reprezentował NASK w FIRST (międzynarodowym forum zrzeszającym zespoły reagujące). Był również pomysłodawcą odbywającej się co roku konferencji SECURE – pierwszej w Polsce konferencji dotyczącej bezpieczeństwa teleinformatycznego. Jako dyrektor techniczny inicjował i nadzorował w NASK powstawanie kolejnych generacji sieci internet, a także innowacyjnych projektów bezpieczeństwa, takich jak ARAKIS, ARAKIS.GOV.

Jest autorem publikacji i opracowań w kraju i za granicą z dziedziny sieci teleinformatycznych ze szczególnym uwzględnieniem tematyki bezpieczeństwa. Współtworzył strategię i plan działania ENISA w dziedzinie bezpieczeństwa sieci i informacji. W Ministerstwie Cyfryzacji  w latach 2017-2018 jako Podsekretarz Stanu kierował procesem tworzenia ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa. Uczestniczy w wielu europejskich i polskich projektach i inicjatywach jako ekspert ds. bezpieczeństwa sieci i informacji.