NASK i Akademia Leona Koźmińskiego rozpoczynają współpracę naukowo-badawczą

W drugiej połowie lipca zostały sfinalizowane ustalenia dotyczące współpracy akademickiej i naukowo-badawczej pomiędzy NASK a Akademią Leona Koźmińskiego w Warszawie. Efektem tych ustaleń jest podpisana umowa ramowa określająca zasady współpracy pomiędzy tymi dwoma ośrodkami naukowymi. Umowę sygnowali: profesor Grzegorz Mazurek, Rektor Akademii Leona Koźmińskiego oraz profesor Michał Karpowicz, Zastępca Dyrektora NASK ds. Naukowych.

Zarówno NASK, jak i Akademia Leona Koźmińskiego prowadzą działalność naukową w obszarach związanych ze sztuczną inteligencją, cyfryzacją, rozwojem społeczeństwa informacyjnego. Na tym gruncie ustalono, iż współpraca akademicka i naukowo-badawcza obu ośrodków może przynieść korzyści i zaowocować usprawnieniami, odkryciami oraz promocją, które leżą we wspólnym interesie zarówno NASK, jak i Akademii Leona Koźmińskiego.

Główne obszary współpracy będą dotyczyły przygotowania i realizacji wspólnych inicjatyw badawczych oraz krajowych lub międzynarodowych projektów badawczych, promowania działalności naukowej, akademickiej i kulturalnej, wymiany informacji, wspólnych publikacji w recenzowanych czasopismach naukowych, wspólnego korzystania z obiektów oraz staży studenckich i studiów doktoranckich.

Koordynatorami współpracy akademickiej i naukowo-badawczej zostali: profesor Aleksandra Przegalińska oraz profesor Michał Karpowicz.

Jesteśmy przekonani, iż podjęcie współpracy przez NASK i Akademię Leona Koźmińskiego zaowocuje wieloma cennymi działaniami na rzecz nauki, studentów, środowiska akademickiego.