Nagroda Złotego Herolda I stopnia dla Państwowego Instytutu Badawczego NASK

Na początku XXVIII Forum Teleinformatyki, które rozpoczęło się 29 września 2022 roku, wręczono dwie nagrody główne przyznawane przez Radę Programową – „Złote Heroldy” I stopnia. Jedną z nich, w imieniu wszystkich pracowników Państwowego Instytutu Badawczego NASK, odebrał Dyrektor Wojciech Pawlak.

Warto zaznaczyć, że organizacje wyróżnione tą nagrodą mogą ją otrzymać wyłącznie jednokrotnie, ponieważ „Złoty Herold” I stopnia przyznawany jest nie za pojedyncze projekty, ale za wieloletnią, wytrwałą, a równocześnie szczególnie aktywną działalność na rzecz budowania nowoczesnego i bezpiecznego cyfrowego państwa. Jak podkreśla Rada Programowa Forum, „Złote Heroldy” przyznawane są za upowszechnianie i wspieranie realizacji tradycyjnego przesłania Forum Teleinformatyki: „Budowa nowoczesnego państwa opartego na powszechnym wykorzystaniu technologii teleinformatycznych nie jest celem antagonistycznym dla nikogo!”.

„Złotego Herolda” w formie statuetki wykonanej metodą druku 3D odebrał Dyrektor NASK PIB Wojciech Pawlak, podkreślając, że czyni to w imieniu pracowników Państwowego Instytutu Badawczego NASK: „Jestem dumny, że mogę przekazać tę nagrodę na ręce wszystkich pracowników NASK, którzy już od blisko 30 lat z poczuciem misji i pasją realizują zadania z obszaru cyfryzacji państwa polskiego, podnoszenia kompetencji cyfrowych społeczeństwa obywatelskiego i cyberbezpieczeństwa usług publicznych”.

W sposób szczególny Wojciech Pawlak podziękował też swoim najbliższym współpracownikom: Krzysztofowi Silickiemu, Dyrektorowi Centrum Cyberbezpieczeństwa i Infrastruktury, Magdzie Tarczewskiej, Kierownikowi Zespołu Rozliczeń, Robertowi Królowi, Dyrektorowi Centrum Nowych Technologii dla Polityk Publicznych i Michałowi Karpowiczowi, Dyrektorowi Centrum Badań i Rozwoju. Dodatkowe podziękowania skierowane zostały również do Ministra Janusza Cieszyńskiego –za wiele inspirujących propozycji przyczyniających się do rozwoju NASK PIB.

W podsumowaniu Dyrektor Pawlak zwrócił się raz jeszcze do wszystkich pracowników PIB NASK: „Drodzy NASK-owicze, ta nagroda jest dla Was! Jestem z Was dumny i liczę, że nadal będziecie pracować na rzecz państwa polskiego”.

Drugą statuetkę „Złotego Herolda” w imieniu IBM Polska odebrał Dyrektor Generalny polskiego oddziału IBM, Marcin Gajdziński. Oprócz tego na Forum przyznana została nagroda „Złotego wykładu”, który wygłosił – w błyskotliwy sposób omawiając słowa „komunikacja” i „informacja” – prof. Jerzy Bralczyk. Kolejnymi nagrodami były „Złote Heroldy” II stopnia, przyznane zarówno organizacjom, takim jak Atende Industries, Bank Gospodarstwa Krajowego i Centralny Ośrodek Informatyki, jak i pojedynczym osobom, a także „Złote e-Tarcze” oraz Nagroda im. Marka Cara.

Na XXVIII Forum Teleinformatyki, oprócz Dyrektora Wojciecha Pawlaka, wystąpili również Krzysztof Silicki, Zastępca Dyrektora NASK PIB, Dyrektor ds. Cyberbezpieczeństwa i Innowacji NASK PIB, Magdalena Sawicka, Zastępca Dyrektora Oddziału NASK w Białymstoku oraz Mariusz Madejczyk, Dyrektor Oddziału NASK w Białymstoku i Pełnomocnik Wojewody Podlaskiego ds. informatyzacji.

Wystąpienie Krzysztofa Silickiego nosiło tytuł „Cyberbezpieczeństwo w środowisku sztucznej inteligencji”. Oprócz tego Dyrektor Centrum Cyberbezpieczeństwa i Infrastruktury NASK PIB wziął także udział w panelu eksperckim „Cyberbezpieczeństwo – redefinicja zagrożeń”. Magdalena Sawicka i Mariusz Madejczyk omówili natomiast kwestię: „Rola Operatora EZD w upowszechnianiu systemów klasy EZD w polskiej administracji – synergia przedsięwzięć EZD PUW i EZD RP”, zaś Mariusz Madejczyk wystąpił również w sesji eksperckiej „Ustawa o doręczeniach elektronicznych – znaczenie, powiązania, stan i wnioski z procesu wdrożenia”.