NASK współpracuje z Wydziałem Matematyki i Nauk Informacyjnych Politechniki Warszawskiej

Państwowy Instytut Badawczy NASK oraz Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych Politechniki Warszawskiej podpisały porozumienie o współpracy naukowej i edukacyjnej.

NASK-PIB prowadzi badania naukowe w obszarze cyberbezpieczeństwa i sztucznej inteligencji przyczyniające się do rozwoju technologii informacyjnych służących społeczeństwu, prowadzi działalność dydaktyczną i wspierającą edukację, pełni rolę jednego z trzech CSIRT poziomu krajowego, a także realizuje liczne zadania cyfryzacji polskiej przestrzeni publicznej.

Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych PW prowadzi aktywną działalność akademicką oraz badawczo-rozwojową nakierowaną na rzecz rozwoju nowych technologii oraz zaawansowanych metod matematycznych m.in. znajdujących zastosowanie w analizie wielkich zbiorów danych i projektowaniu algorytmów uczenia maszynowego.

Współpraca NASK-PIB i WMINI PW ma na celu prowadzenie wspólnych badań podstawowych i stosowanych w obszarach matematyki i informatyki, wymianę wiedzy i doświadczeń, a także budowanie interdyscyplinarnych zespołów badawczych pracujących nad rozwojem nowoczesnych technologii informacyjnych. Ważnym aspektem współpracy będzie także organizacja wspólnych seminariów naukowych i konferencji.

Porozumienie o współpracy zostało podpisane przez dr. hab. inż. Michała Karpowicza, Zastępcę Dyrektora NASK ds. Naukowych, oraz dr. hab. inż. Wojciecha Domitrza, Dziekana Wydziału Matematyki i Nauk Informacyjnych PW.