Powołanie nowego Dyrektora ds. Cyberbezpieczeństwa i Innowacji NASK PIB

Od 1 stycznia 2023 roku stanowisko Zastępcy Dyrektora NASK PIB - Dyrektora ds. Cyberbezpieczeństwa i Innowacji obejmie Adam Marczyński, zastępując na tym stanowisku dyrektora Krzysztofa Silickiego.

Nowy dyrektor został wyłoniony w otwartym postępowaniu konkursowym. Komisja rekrutacyjna w składzie: dyrektor Krzysztof Silicki (przewodniczący, NASK PIB), dyrektor Łukasz Wojewoda (KPRM), dyrektor Wojciech Pawlak (NASK PIB) - spośród kilkunastu kandydatów zgłoszonych przez zewnętrznego doradcę personalnego wytypowała czterech kandydatów. Na podstawie tej rekomendacji ostateczną decyzję dotyczącą wyboru nowego zastępcy dyrektora NASK,  podjął Minister Janusz Cieszyński, Sekretarz Stanu w KPRM, Pełnomocnik Rządu ds. Cyberbezpieczeństwa. 

Adam Marczyński od wielu lat jest związany z branżą IT. Od 2001 roku zajmuje się bezpieczeństwem informacji oraz cyberbezpieczeństwem, ze szczególnym uwzględnieniem bezpieczeństwa przetwarzania informacji w chmurach obliczeniowych. Pełnił szereg funkcji kierowniczych, m.in. jako członek zarządu (CTO) w Chmurze dla Zdrowia, dyrektor bezpieczeństwa (CISO) w Chmurze Krajowej, w Biurze Informacji Kredytowej, Biurze Informacji Gospodarczej Infomonitor, CSS S.A. Posiada również doświadczenie w pracy w międzynarodowych korporacjach takich jak HP, gdzie przez 8 lat zajmował stanowiska związane z bezpieczeństwem (m.in. Country Security Officer, CEE Security Officer, Security Architect). Dzięki łączeniu wieloletniego doświadczenia z branży IT z kompetencjami miękkimi (licencjat z socjologii, magisterium z politologii) Adam Marczyński zbudował swoją reputację sprawnego i empatycznego menedżera, specjalizującego się w zarządzaniu zespołami eksperckimi. 

Oprócz pracy zawodowej w biznesie, Adam Marczyński przez wiele lat współpracował z SGH w Warszawie jako wykładowca studiów podyplomowych na kierunkach związanych z bezpieczeństwem informacji. W czasie swojej kariery zdobył również szereg certyfikatów zawodowych, zarówno producentów rozwiązań (IBM, Microsoft, HP), ale również niezależnych organizacji (CISA, CISM, CISSP, CRISC, C|EH, Security+, Server+). Udziela się również społecznie w organizacjach związanych z bezpieczeństwem informacji, uczestniczy aktywnie w konferencjach i innych wydarzeniach związanych z bezpieczeństwem

Krzysztof Silicki pozostaje w NASK, gdzie od 1 stycznia 2023 roku będzie zajmował stanowisko doradcy Dyrektora NASK ds. Strategicznego Rozwoju Cyberbezpieczeństwa.