ESA i OSE wspólnie mierzą się ze smogiem!

Akcja „1200 czujników smogu” zakończyła się sukcesem! Dzięki przedsięwzięciu zorganizowanemu w ramach projektu „ESA dla OSE” 1200 szkół otrzymało bezpłatne urządzenia pomiarowe do monitorowania jakości powietrza oraz pakiety interaktywnych materiałów o smogu.

Koniec roku to czas podsumowań – także tych dotyczących różnych ciekawych inicjatyw, w których bierze udział Ogólnopolska Sieć Edukacyjna (OSE). Dziś z radością dzielimy się wiadomościami na temat wyjątkowej akcji, w którą zaangażowaliśmy się razem z Edukacyjną Siecią Antysmogową (ESA) – projektem edukacyjno-informacyjnym na rzecz czystego powietrza realizowanym przez Państwowy Instytut Badawczy NASK we współpracy z Polskim Alarmem Smogowym (PAS). Mowa oczywiście o przygotowanej w ramach „ESA dla OSE” akcji „1200 czujników smogu”, którą udało się z sukcesem zrealizować!
 
Wyjątkowa inicjatywa dla polskich szkół
 
Edukacja o szkodliwości smogu oraz kształtowanie odpowiedzialności za środowisko naturalne są bardzo ważne już od najmłodszych lat, a dzięki akcji „1200 czujników smogu” kolejne 1200 szkół z całej Polski dołączyło do sieci ESA, która liczy już aż 1700 placówek!

– W Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej dobrze wiemy, jak nowe technologie mogą wspierać edukację i bezpieczeństwo uczniów w sieci, a dzięki ESA możemy się również przekonać, jak mogą wspierać walkę o nasze naturalne środowisko. Bardzo się cieszymy, że dzięki projektowi „ESA dla OSE” szkoły należące do OSE mogą też realnie walczyć ze smogiem w swoich miejscowościach, a przy okazji kształtować swoje kompetencje cyfrowe – mówi Agnieszka Żeglińska, dyrektor ds. Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego i Ekosystemu OSE w NASK.

Akcja „1200 czujników smogu” to duży sukces, ale i spore wyzwanie ze względu na ogromną skalę przedsięwzięcia i ograniczony czas. Co najważniejsze – zwycięskie szkoły otrzymały już swoje urządzenia (czujniki smogu i tablice LED do wyświetlania wyników), dzięki którym mogą zaangażować się w walkę ze smogiem i na bieżąco śledzić wyniki pomiarów jakości powietrza.

– ESA pomaga zarówno dzieciom, jak i dorosłym w nauce korzystania z nowoczesnych technologii, które stopniowo stają się częścią ich codziennego życia. Dzięki danym na stronie internetowej i na tablicach informacyjnych w szkołach uczniowie, nauczyciele, a także pozostali mieszkańcy miejscowości mają bieżący dostęp do informacji o poziomie zanieczyszczenia powietrza, a to pozwala im świadomie decydować o podejmowanych aktywnościach – w zależności od stanu powietrza w danym dniu – podkreśla Barbara Leśniczak, kierownik Edukacyjnej Sieci Antysmogowej w NASK.

Lista szkół zakwalifikowanych do udziału w projekcie „ESA dla OSE” dostępna jest pod adresem: 1200 czujników – Edukacyjna Sieć Antysmogowa (nask.pl).

Edukacja ekologiczna na cyfrowo
 
Sam sprzęt dostarczony do szkół to jednak nie wszystko. Zwycięzcy akcji mają również możliwość uczestniczenia w angażujących zajęciach ekologicznych. W październiku i listopadzie zrealizowano szkolenia wstępne dla szkolnych koordynatorów projektu – jest ich aż 2400! – z których większość już wzięła udział w webinarach. Jeśli nie udało się Wam uczestniczyć w wirtualnych spotkaniach dla koordynatorów projektu, nic straconego – dodatkowe terminy szkoleń zostaną wyznaczone na początek stycznia.

Co dalej? Przeszkoleni nauczyciele uzyskali prawdziwy zastrzyk ważnej wiedzy, dzięki czemu mogą teraz sami prowadzić zajęcia na temat smogu w swoich szkołach, oczywiście z wykorzystaniem danych z pomiarów. Koordynatorzy projektu otrzymają także od ekspertów ESA wszystkie niezbędne pomoce, w tym dostęp do wyjątkowej platformy e-learningowej eduESA, a także materiały dla rodziców, którzy również pełnią ważną rolę w projekcie.

Uczestnicy nie tylko skorzystają ze wszystkich szkoleń i materiałów bezpłatnie, ale też wezmą udział w wyjątkowej inicjatywie – Edukacyjna Sieć Antysmogowa to największy w Europie projekt edukacyjny oparty na pomiarach jakości powietrza!

 

 

 

Projekt „ESA dla OSE”
 
Zgłoszenia do projektu „ESA dla OSE” przyjmowane były do końca czerwca. Najbardziej aktywne szkoły wzięły dodatkowo udział w grywalizacji – zorganizowały głosowanie uczniów zainteresowanych udziałem w projekcie i przygotowały kreatywne prace konkursowe. Za te zadania otrzymały dodatkowe punkty w rekrutacji!

NASK – Państwowy Instytut Badawczy i KPRM wyposażyli zwycięskie szkoły w czujniki smogu i tablice LED do wyświetlania wyników pomiarów oraz angażowania całych społeczności szkolnych w walkę ze smogiem.

Więcej na temat akcji „1200 czujników smogu” znajdziecie na stronie: esa.nask.pl/1200-czujnikow.

Do edukacyjnej części projektu ESA szkoły mogą nadal dołączać. Formularz zgłoszeniowy do projektu dostępny jest na stronie: esa.nask.pl/dolacz-do-esa.

Sprawdź, czy w Twojej gminie jest już zainstalowany czujnik jakości powietrza ESA!

Więcej o projekcie na esa.nask.pl i na fanpage’u ESA na Facebooku.