Kolejne konsultacje rynkowe w projekcie „Paszportyzacja polskiej żywności” – dla rynku wieprzowiny

Informacje o autentyczności pochodzenia, metodach, a także warunkach hodowli zwierząt i uprawy roślin istotnych dla jakości i bezpieczeństwa żywności – naukowcy i praktycy prowadzą badania w kierunku udostępnienia tej wiedzy konsumentom. W projekcie „Paszportyzacja polskiej żywności” rozpoczynamy kolejny etap – tym razem poszukiwani są twórcy rozwiązań wspierających i automatyzujących produkcję rolną w obszarze rynku wieprzowiny.

Polskie produkty rolno-spożywcze są cenione nie tylko na rynkach lokalnych, ale także poza granicami kraju. Jednak konsumenci najczęściej zdani są na mocno ograniczone informacje na temat pochodzenia, jakości i warunków uprawy roślin oraz hodowli zwierząt. Brak jest systemu, który w sposób kompleksowy i transparentny poinformuje konsumentów o pochodzeniu żywności, o jej jakości, o tym jak długo i w jakich warunkach produkty były przechowywane i skąd przyjechały do sklepu, w którym je kupujemy.

Dlatego m.in. prowadzone są badania, co należy zrobić, jakie informacje zebrać od rolników, a jakimi powinna dzielić się administracja publiczna, by udostępnić kompletny obraz produkcji żywności w Polsce. Obraz ma obejmować cały cykl produkcyjny, a w przypadku produktów roślinnych także przedprodukcyjny – przygotowanie i monitoring stanu gleby przeznaczonej pod uprawę. Na koniec planowane jest udostępnienie dokumentu, nazwanego paszportem, informującego o tym, kto, w jaki sposób i w jakich okolicznościach wyprodukował żywność oferowaną klientom, potwierdzając jej pochodzenie, autentyczność, jakość i tym samym gwarantując bezpieczeństwo. Celem jest znalezienie równowagi między obciążeniami procesowymi i administracyjnymi producentów i przetwórców a oczekiwaniami odbiorców.

Poszukiwane startupy i ugruntowani producenci rozwiązań foodtech dla rynku wieprzowiny

Na stronie opublikowane zostało zaproszenie do wstępnych konsultacji założeń konkursu, w którym rywalizować mają producenci rozwiązań informatycznych wspierających proces hodowli, chowu i produkcji dla rynku wieprzowiny. W założeniach tej inicjatywy rywalizacja ma wyłonić twórców, którzy następnie otrzymają środki na wdrożenie rozwiązań u podmiotów z rynku wieprzowiny, biorących udział w projekcie. Koncepcje oraz prezentacje rozwiązań składane w konkursie oraz sposób wdrożenia rozwiązań będzie oceniać Państwowy Instytut Badawczy NASK, a taka praktyczna wiedza uzupełni teoretyczne założenia dla rekomendacji stworzenia ogólnopolskiego systemu gromadzącego informacje o polskiej żywności.

To część większego projektu

Badania prowadzone są dla rynku ziemniaka, wołowiny i wieprzowiny. Inicjatorem badań jest Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, który również koordynuje całość prac, a prace badawcze prowadzone są przez NASK PIB we współpracy z Poznańskim Instytutem Technologicznym.

W zakończonym pierwszym etapie projektu przeprowadzono szczegółowe analizy i prace badawcze dotyczące m.in. analizy potrzeb i korzyści, opisu stanu obecnego i docelowego, jeśli chodzi o realizowane procesy, analizy zadań i rejestrów administracji publicznej, kwestii technicznych i technologicznych. Kolejny etap to m.in. przetestowanie określonych funkcjonalności i innowacyjnych rozwiązań zapewniających wsparcie produkcji na rynkach objętych projektem oraz zapewnienie autentykacji i śledzenia łańcuchów dostaw.

Dzięki docelowemu systemowi IT każdy użytkownik (producent, dystrybutor, sprzedawca i konsument) powinien łatwo sprawdzić i potwierdzić autentyczność, jakość i bezpieczeństwo danej partii żywności. W tym celu wykorzystane powinny być proste, powszechnie dostępne czytniki (np. telefon komórkowy) pobierające informacje ze znacznika partii żywności (np. kodu QR).

To kolejne konsultacje w projekcie, ogłoszone po zakończeniu konkursu prowadzonego dla rynku ziemniaka. Szczegóły o konsultacjach, ich wyniku oraz planowanym konkursie publikowane będą pod adresem https://bip.nask.pl/.