Rozszerzamy konsultacje rynkowe w projekcie „Paszportyzacja polskiej żywności”

Projekt „Paszportyzacja polskiej żywności” zakłada stworzenie systemu, który w sposób kompleksowy i transparentny poinformuje konsumentów o pochodzeniu żywności. W styczniu Państwowy Instytut Badawczy NASK ogłosił konsultacje rynkowe dla rynku wieprzowiny; teraz zdecydowano o rozszerzeniu ich o rynek wołowiny.

Poszukiwani są producenci rozwiązań wspierających procesy chowu, hodowli i produkcji dla rynku wieprzowiny oraz dla rynku wołowiny. Mając na uwadze dotychczasowy przebieg konsultacji rynkowych dla rynku wieprzowiny ogłoszonych 18 stycznia 2023 r. oraz zdobyte dzięki spotkaniom i merytorycznym dyskusjom informacje, podjęto decyzję o rozszerzeniu ich o rynek wołowiny.

Na stronie opublikowane zostało zaproszenie do rozszerzonych wstępnych konsultacji założeń konkursu, w którym rywalizować mają producenci rozwiązań informatycznych wspierających procesy hodowli, chowu i produkcji dla rynku wieprzowiny oraz dla rynku wołowiny. W założeniach tej inicjatywy rywalizacja ma wyłonić twórców, którzy następnie otrzymają środki na wdrożenie rozwiązań u podmiotów z rynku wieprzowiny oraz podmiotów z rynku wołowiny, biorących udział w projekcie. Koncepcje oraz prezentacje rozwiązań składane w konkursie oraz sposób wdrożenia rozwiązań odpowiednio dla rynku wieprzowiny oraz dla rynku wołowiny będzie oceniać Państwowy Instytut Badawczy NASK, a taka praktyczna wiedza uzupełni teoretyczne założenia dla rekomendacji stworzenia ogólnopolskiego systemu gromadzącego informacje o polskiej żywności.

Dlaczego te prace są tak istotne?

Polskie produkty rolno-spożywcze są cenione nie tylko na rynkach lokalnych, ale także poza granicami kraju. Jednak konsumenci najczęściej zdani są na mocno ograniczone informacje na temat pochodzenia, jakości i warunków uprawy roślin. Brak jest systemu, który w sposób kompleksowy i transparentny poinformuje konsumentów o pochodzeniu żywności, o jej jakości, o tym jak długo i w jakich warunkach były przechowywane i skąd przyjechały do sklepu, w którym je kupujemy.

Dlatego między innymi prowadzone są badania, co należy zrobić, jakie informacje zebrać od rolników, a jakimi powinna dzielić się administracja publiczna, by udostępnić kompletny obraz produkcji żywności w Polsce. Obraz ma obejmować cały cykl produkcyjny. Na koniec planowane jest udostępnienie dokumentu, nazwanego paszportem, informującego o tym, kto, w jaki sposób i w jakich okolicznościach wyprodukował żywność oferowaną klientom, potwierdzając jej pochodzenie, autentyczność, jakość i tym samym gwarantując bezpieczeństwo. Celem jest znalezienie równowagi między obciążeniami procesowymi i administracyjnymi producentów a oczekiwaniami odbiorców.

Przypominamy - prowadzone pilotażowe prace badawcze to część większego, bardzo ważnego dla nas wszystkich jako konsumentów projektu.

Badania prowadzone są dla rynku ziemniaka, wołowiny i wieprzowiny. Inicjatorem badań jest Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, który również koordynuje całość prac, a prace badawcze prowadzone są przez NASK PIB we współpracy z Poznańskim Instytutem Technologicznym (Łukasiewicz – PIT).

W zakończonym pierwszym etapie projektu przeprowadzono szczegółowe analizy i prace badawcze dotyczące m.in. analizy potrzeb i korzyści, opisu stanu obecnego i docelowego, jeśli chodzi o realizowane procesy, analizy zadań i rejestrów administracji publicznej, kwestii technicznych i technologicznych. Kolejny etap to m.in. przetestowanie określonych funkcjonalności i innowacyjnych rozwiązań zapewniających wsparcie produkcji na rynkach objętych projektem oraz zapewnienie autentykacji i śledzenia łańcuchów dostaw.

Dzięki docelowemu systemowi IT każdy użytkownik (producent, dystrybutor, sprzedawca i konsument) powinien łatwo sprawdzić i potwierdzić autentyczność, jakość i bezpieczeństwo danej partii żywności. W tym celu wykorzystane powinny być proste, powszechnie dostępne czytniki (np. telefon komórkowy) pobierające informacje ze znacznika partii żywności (np. kodu QR).

To kolejne i tym razem ostatnie konsultacje w projekcie. Szczegóły o konsultacjach, ich wyniku oraz planowanym konkursie publikowane będą pod tym adresem.