NASK organizuje konkurs na system do śledzenia rynku wieprzowiny i wołowiny

Najlepsza koncepcja śledzenia etapów produkcji wieprzowiny i wołowiny zostanie wybrana w wyniku konkursu, który organizuje Państwowy Instytut Badawczy NASK. Konkurs ogłoszono w ramach projektu „Paszportyzacja polskiej żywności”, mającego zapewnić konsumentom rzetelne informacje o pochodzeniu żywności.

Polskie produkty rolno-spożywcze są cenione nie tylko na rynkach lokalnych, ale także poza granicami kraju. Niestety konsumenci najczęściej zdani są na mocno ograniczone informacje na temat pochodzenia i warunków uprawy roślin oraz hodowli zwierząt, które są źródłem nabywanej żywności. Na polskim rynku brakuje systemu, który w sposób kompleksowy i transparentny zbierałby dane i informował o tych wszystkich kwestiach.

Dlatego w ramach pilotażu projektu „Paszportyzacja polskiej żywności” prowadzone są prace nad stworzeniem ogólnokrajowego systemu informatycznego, zasilanego wiarygodnymi informacjami o pochodzeniu, metodach, a także warunkach hodowli zwierząt i uprawy roślin dla każdego produktu spożywczego dostępnego na polskim rynku. Ma to umożliwić prześledzenie łańcucha produkcyjnego i zweryfikować autentyczność produktów. Wygenerowany z systemu dokument, nazwany paszportem, będzie informował zainteresowanych, o tym kto, w jaki sposób i w jakich okolicznościach wyprodukował żywność oferowaną klientom.

Konkurs System dla śledzenia zdarzeń w produkcji wieprzowiny oraz w produkcji wołowiny

Po przeprowadzonym w ubiegłym roku konkursie dotyczącym produkcji ziemniaków, właśnie ogłoszono nowy konkurs dla producentów rozwiązań informatycznych wspierających produkcję wieprzowiny i wołowiny. Celem jednoetapowego konkursu jest wybór najlepszej koncepcji rozwiązania dla śledzenia etapów produkcji i wdrożenie tego rozwiązania u podmiotów produkujących wieprzowinę i wołowinę. Ogłoszenie konkursu poprzedziły wstępne konsultacje rynkowe.

Zadaniem uczestników konkursu jest zaprojektowanie mechanizmu umożliwiającego sprawne i jak najbardziej automatyczne gromadzenie informacji o etapach produkcji rolnej i przekazywanie tych danych do systemu centralnego. Istotne jest też zapewnienie możliwości odtworzenia źródeł pochodzenia surowców, półproduktów i produktów żywnościowych, potwierdzenia ich autentyczności oraz możliwości prześledzenia całej ścieżki produkcji tej żywności.

Termin składania rozwiązań mija 28 marca 2023 o godz. 11:00.

Oceny zaproponowanych rozwiązań dokonają eksperci z rynku produkcji rolnej i technologii informatycznych. W konkursie przewidziano nagrody finansowe za pierwsze trzy miejsca, ponadto zdobywca pierwszego miejsca otrzyma zaproszenie do podpisania umowy na System śledzenia zdarzeń w produkcji wieprzowiny i wołowiny.

Konkurs – jeden z etapów projektu

Badania w ramach projektu prowadzone są dla rynku ziemniaka, wołowiny i wieprzowiny. Inicjatorem badań jest Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, a prace badawcze prowadzone są przez NASK PIB we współpracy z Poznańskim Instytutem Technologicznym.

We wstępnej fazie projektu przeprowadzono szereg prac analitycznych, teraz czas na prace badawcze z wykorzystaniem konkretnych rozwiązań, przetestowanie określonych funkcjonalności i innowacyjnych technologii. Projekt pomoże sprawdzić, czy wprowadzenie systemu IT gromadzącego kompletną informacje o produkcji jest możliwe. 

Dzięki paszportyzacji każdy użytkownik (producent, dystrybutor, sprzedawca i konsument) powinien łatwo sprawdzić i potwierdzić autentyczność, jakość i bezpieczeństwo danej partii żywności. W tym celu wykorzystane powinny być proste, powszechnie dostępne czytniki (np. telefon komórkowy) pobierające informacje ze znacznika partii żywności (np. kodu QR). Kolejne konsultacje i konkursy publikowane będą pod adresem https://bip.nask.pl/, a wszelkie informacje dostępne będą również na stronie http://govtech.gov.pl.