ECCC w NASK

W NASK odbyło się posiedzenie Rady Zarządzającej Europejskiego Centrum Kompetencji Przemysłowych, Technologicznych i Badawczych w dziedzinie Cyberbezpieczeństwa (ECCC Governing Board). Jednostka ta współdecyduje o strategii rozwoju cyberbezpieczeństwa i podziale funduszy europejskich na inwestycje w tę dziedzinę.

W dniach 16-17 marca 2023 r. w siedzibie NASK w Warszawie odbyło się V posiedzenie Rady Zarządzającej Europejskiego Centrum Kompetencji Przemysłowych, Technologicznych i Badawczych w dziedzinie Cyberbezpieczeństwa (ECCC). Kluczowym punktem było przyjęcie planu strategicznego, określającego kierunki i priorytety tej jednostki.

W obradach ECCC uczestniczyli m.in. pełnomocnik rządu ds. cyberbezpieczeństwa Janusz Cieszyński i dyrektor NASK Wojciech Pawlak. Obecnych było również dwoje reprezentantów Polski w Centrum: Katarzyna Prusak-Górniak (wiceprzewodnicząca rady zarządzającej ECCC) i szef Jednostki Certyfikującej NASK Paweł Kostkiewicz (członek rady zarządzającej ECCC).

W opinii Pawła Kostkiewicza, wybór Warszawy i NASK na miejsce obrad ECCC potwierdza rosnącą pozycję Polski w obszarze cyberbezpieczeństwa. „Eksperci dostrzegają i cenią nasze osiągnięcia. Od niedawna NASK należy do ekskluzywnej grupy ośrodków wydających międzynarodowe certyfikaty cyberbezpieczeństwa dla produktów ICT, uruchamiamy również budzący duże zainteresowanie program certyfikacji cyfrowych kompetencji dla małych i średnich przedsiębiorstw. Są to działania zgodne ze strategią Unii Europejskiej, które dla wielu krajów unijnych mogą być inspirującym źródłem doświadczeń” – uważa Paweł Kostkiewicz.

Europejskie Centrum Kompetencji to unijna struktura, której zasadniczą rolą jest wyznaczanie strategicznych kierunków rozwoju cyberbezpieczeństwa oraz dystrybuowanie funduszy europejskich przeznaczonych dla tego sektora. Centrum wspiera wymianę wiedzy i doświadczeń pomiędzy państwami członkowskimi oraz przyczynia się do budowania zdolności i kompetencji w zakresie ochrony cyberprzestrzeni.

ECCC zarządza m.in. funduszami UE na lata 2021-2027 z programów Cyfrowa Europa i Horyzont Europa. W najbliższych latach przeznaczy ponad 300 mln euro na inwestycje w systemy rozpoznania zagrożeń cybernetycznych, modernizację cyberbezpieczeństwa w MŚP, cyberbezpieczeństwo w sektorze zdrowia, sprzęt i systemy operacyjne zabezpieczone cybernetycznie oraz szkolenia i rozwój cyfrowych kompetencji. Wsparcie instytutu w organizację posiedzenia Rady Zarządzającej ECCC było doskonałą okazją do rozwijania bliskich relacji z Centrum oraz dyskusji o bezpośrednim zaangażowaniu Jednostki Certyfikującej NASK w realizację europejskich programów na poziomie krajowym.

Rada Zarządzająca Centrum składa się z przedstawicieli państw Unii Europejskiej (27 członków), Komisji Europejskiej (2 członków) i Agencji Unii Europejskiej ds. Cyberbezpieczeństwa – ENISA (1 stały obserwator)