Pracownik NASK odniósł sukces w zawodach MathWorks Minidrone Competition

Kierownik Zakładu Przetwarzania Obrazu Michał Hałoń razem z kilkuosobowym zespołem zwyciężył w zawodach MathWorks Minidrone Competition - edycji Poland 2023. Zadaniem uczestników było stworzenie algorytmu umożliwiającego dronowi autonomiczne poruszanie się.

Michał Hałoń, doktorant Politechniki Warszawskiej, wziął udział w zmaganiach w ramach Studenckiego Koła Astronautycznego PW.

Zawody polegały na zaprojektowaniu algorytmu umożliwiającego dronowi autonomiczne poruszanie się po zadanej ścieżce oraz wylądowanie w zadanym miejscu w jak najkrótszym czasie (na podstawie m.in. danych z kamery na dronie). Wszystkie drużyny korzystały z tego samego modelu drona (Parrot Mambo).

Konkurs składał się z dwóch rund:

- symulacyjnej, w ramach której należało opracować wspomniany algorytm wykrywania i podążania za ścieżką oraz lądowania w odpowiednim miejscu w symulacji środowiska rzeczywistego w programie MATLAB, a następnie przesłać Organizatorom do oceny;

- finałowej: 6 drużyn, które uzyskały najlepszy wynik w ramach rundy symulacyjnej (trzy z AGH, dwa z PW i jeden z PWr) zostały zaproszone do rundy stacjonarnej, która odbyła się w piątek (24 marca 2023) na Politechnice Poznańskiej.

Rundę finałową poprzedziły dwie rundy testowe (po 15 minut dla każdej drużyny), w trakcie których drużyny miały możliwość dostrojenia swojego algorytmu do warunków rzeczywistych, natomiast w ramach rundy finałowej każda drużyna miała siedem prób przelotu drona po zadanej ścieżce (w czasie maksymalnie 15 minut). Zwycięski zespół SKA PW uzyskał cztery poprawne przeloty z udanym lądowaniem (w tym najszybszy, w czasie 17,3 sekundy) oraz trzy przeloty bez poprawnego lądowania. Zespół z AGH, który zajął drugie miejsce, zaliczył jedno udane lądowanie w czasie 49,9 sekundy.

Zadaniem Michała Hałonia było opracowanie algorytmu przetwarzania obrazów z kamery tak, aby poprzez wykrywanie ścieżki i miejsca lądowania przesyłał on do systemu sterowania informacje, w którym kierunku i z jaką prędkością powinien udać się dron.

Dodatkowe informacje dotyczące zawodów:

https://www.mathworks.com/academia/student-competitions/minidrones/poland.html

https://m.facebook.com/events/594960062427318/