Systematically Differentiating Parametric Discontinuities | seminarium online z Jessem Michelem z MIT CSAIL

W przyszłym tygodniu odbędzie się seminarium online „Systematically Differentiating Parametric Discontinuities”, którego gościem będzie Jesse Michel, doktorant z MIT CSAIL. Będzie można się dowiedzieć, czy istnieje uniwersalne rozwiązanie pozwalające na rozróżnienie i optymalizację nieciągłości parametrycznych występujących w stylizacji obrazu lub projektach fizycznych oraz w jakich aspektach istniejące podejście do nieciągłości może być błędne.

Jesse Michel jest doktorantem w Grupie Systemów Programowania w MIT, której przewodniczy profesor Michael Carbin. Ukończył studia licencjackie na MIT w 2019 roku w dziedzinie matematyki czystej i informatyki z uwzględnieniem filozofii. Jego badania doktoranckie wykorzystują narzędzia z semantyki języka programowania do budowania bardziej ekspresyjnych systemów i rozumowania o poprawności istniejących systemów.

Tytuł: seminarium Do (N)ASK: Systematically Differentiating Parametric Discontinuities

Miejsce: online, Microsoft Teams

Data: 13 kwietnia, czwartek, 15:30-16:30 CEST

Język spotkania: angielski

Format: prezentacja i dyskusja

Rejestracja: https://teams.microsoft.com/registration/r0XclbAHeUGlmJdABzpuSg,bwyPxu371E2FL6vw99NFlg,DD1EdONcHEKTHuLrFASN4Q,MUmjxWZXo0uMpXlS-NWB9g,rHvFONEdy0uZ4mQegyGzUg,5HUjQl_HvkKOiSrsfDkSNA?mode=read&tenantId=95dc45af-07b0-4179-a598-9740073a6e4a

Więcej informacji: klaudia.wojciechowska@nask.pl