NASK ogłasza konkurs dla młodych

NASK i IGF Młodych Polska mają wspaniałą propozycję dla wszystkich młodych, zaangażowanych w życie społeczne, zainteresowanych cyfryzacją i chcących współtworzyć bezpieczny, dostępny internet! Weź udział w konkursie, rusz głową, wymyśl warsztat, który zostanie zrealizowany podczas IGF Polska we Wrocławiu i wygraj! Nagrodą jest opłacony wyjazd na światowy Szczyt Cyfrowy ONZ IGF 2023 w Japonii!

NASK Państwowy Instytut Badawczy od 2019 roku zaangażowany jest w tworzenie ścieżki młodzieżowej podczas Forum Zarządzania Internetem IGF. Wraz z Kancelarią Prezesa Rady Ministrów współorganizujemy konferencje IGF Polska. W tym roku to coroczne wydarzenie odbędzie się 4 października we Wrocławiu.

Podczas IGF Polska 2023 będzie kontynuowana dyskusja w ramach 3 ścieżek tematycznych zainaugurowanych w trakcie ubiegłorocznej, lubelskiej edycji. Będą to: Technologie w służbie społeczeństwu, Człowiek w internecie, Forum legislacji cyfrowej.

NASK odpowiada za organizację ścieżki młodzieżowej. To właśnie w ramach tej ścieżki ogłaszamy konkurs na wymyślenie, przygotowanie i poprowadzenie warsztatu na temat szeroko rozumianej cyfryzacji, zjawisk w sieci, cyberbezpieczeństwa czy po prostu internetu.

„NASK od wielu lat wspiera młodych ludzi w lepszym funkcjonowaniu w cyfrowym świecie. Odbywa się to na różnych obszarach i poziomach. Jedna z naszych ostatnich inicjatyw skierowanych do młodych dorosłych odbywa się w ramach IGF. Jako Instytut nie tylko wspieramy nasze koleżanki i kolegów działających w ramach IGF Młodych Polska, ale też chcemy jak najwięcej osób zarażać tą tematyką, angażować do działania, współtworzenia. Mam nadzieję, że ogłaszany przez nas konkurs uruchomi pokłady kreatywności, zaangażowania, a dla dwóch osób zaowocuje inspirującym wyjazdem do Japonii na światowy szczyt IGF, który będzie się odbywał między 8 a 12 października” – powiedział Wojciech Pawlak, Dyrektor NASK.

Zgłoszenia na konkurs można wysyłać od 24 kwietnia do 30 czerwca 2023 r. więcej informacji o konkursie oraz regulamin znajduje się na:  yigf-konkurs.pl


Na co warto zwrócić uwagę przystępując do konkursu? To podsumowała Emilia Zalewska przedstawicielka NASK i IGF Młodych Polska: „Każda propozycja warsztatu musi mieć wyznaczonego lidera. Lider to osoba, która przygotowuje i zgłasza propozycję warsztatu we własnym imieniu na konkurs oraz która odpowiada za jego organizację w przypadku wygranej. Tylko lider otrzyma nagrodę w przypadku wyboru przez jury jego warsztatu, niezależnie od liczby osób zaangażowanych w przygotowanie propozycji. Lider musi pełnić wiodącą, aktywną rolę w trakcie warsztatu jako jego prowadzący lub moderator. Nie ma wymogu minimalnej liczby zaproszonych mówców/współprowadzących – nie jest zalecane, aby było ich więcej niż 4 (oprócz lidera). Lider odpowiada za zaproszenie osób do udziału w zaproponowanym przez niego warsztacie i uzyskanie od nich deklaracji udziału przed zgłoszeniem propozycji – w ramach formularza konieczne będzie załączenie podpisanej zgody, której wzór będzie załącznikiem do regulaminu. Zalecane jest, aby osoby zaproszone były jak najbardziej zróżnicowane, jeżeli chodzi o obszar działania (np. przedstawiciele różnych dyscyplin, sektorów itd.), wykształcenie, poziom doświadczenia, płeć, wiek itd. W szczególności zachęcamy do zapraszania osób z grup marginalizowanych, takich jak osoby z niepełnosprawnością, osoby wykluczone cyfrowo itd. Czas trwania warsztatu powinien wynosić 40 minut. Propozycja warsztatu musi zostać sporządzona w języku polskim. Warsztat musi odbywać się w języku polskim. Nie zapewniamy tłumacza. Lider zwycięskiego panelu zobowiązuje się przeprowadzić go w niezmienionej formie w trakcie IGF 2023 we Wrocławiu (wyjątek: siła wyższa). W innym przypadku lider jest zobowiązany zwrócić NASK koszty poniesione w związku ze sfinansowaniem nagrody”.

Zakres tematów, których mogą dotyczyć warsztaty oraz wszystkie inne szczegóły konkursu znajdują się na stronie: yigf-konkurs.pl

W konkursie mogą wziąć udział osoby pełnoletnie, ale nie starsze niż mające 30 lat. Zachęcamy młodych dorosłych, by aktywnie włączyli się w kreowanie cyfrowego świata! Pamiętajcie – dwie osoby, które wygrają w konkursie nie tylko poprowadzą zaproponowane przez siebie warsztaty 4 października we Wrocławiu podczas IGF Polska, ale również polecą do Japonii do Kyoto na światowy szczyt IGF 2023!