Rozpoczynają się szkolenia dotyczące Architektury Informacyjnej Państwa

Rusza Studium AIP – cykl szkoleń na temat Architektury Informacyjnej Państwa, które przygotował Państwowy Instytut Badawczy NASK. W ramach szkoleń będzie można uzupełnić wiedzę z zakresu zasobów informacyjnych państwa opisanych w AIP oraz zdobyć praktyczne umiejętności w wykorzystaniu AIP przy budowie i rozwoju rozwiązań teleinformatycznych w administracji.

Architektura Informacyjna Państwa (AIP) to formalny opis sposobu zorganizowania systemów teleinformatycznych i zasobów informacyjnych państwa oraz metoda zarządzania ich rozwojem zgodnie z wytycznymi Programu Zintegrowanej Informatyzacji Państwa. AIP określa, w jaki sposób realizować przedsięwzięcia IT wspierające realizację usług tak, aby lepiej wpisywały się w cele i wskaźniki strategii państwa.

Proces transformacji cyfrowej państwa to wyzwanie cywilizacyjne, które w równej mierze dotyczy całej administracji publicznej. Obywatele, w tym przedsiębiorcy, oczekują możliwości załatwienia swoich wszystkich spraw w sposób w pełni elektroniczny, z zachowaniem wysokiego poziomu bezpieczeństwa i jakości obsługi. Nie przypadkiem jednym z celów „Cyfrowej Dekady UE” jest 100-procentowa cyfryzacja usług administracji UE. Świadomość problemów, jakie napotyka ten trudny proces w polskiej administracji, była przyczynkiem do uruchomienia Studium AIP.

Celem szkoleń, przygotowanych przez NASK pod patronatem Departamentu Architektury Informacyjnej Państwa KPRM, jest upowszechnienie wiedzy na temat zasobów informacyjnych Państwa opisanych w AIP i możliwości jej wykorzystania przy budowie nowych, a także optymalizacji istniejących rozwiązań teleinformatycznych administracji. Studium AIP skierowane jest głównie do pracowników odpowiedzialnych za rozwój systemów informatycznych.

Spotkanie i wykład inauguracyjny odbędą się 27 kwietnia 2023 r. w Warszawie. Spotkanie w siedzibie KPRM w Warszawie (ul. Królewska 27, sala 220) rozpocznie się o godz. 10.00 wystąpieniem ministra Pawła Lewandowskiego, dyrekcji DAIP KPRM i dyrekcji Państwowego Instytutu Badawczego NASK. Przewidziano również wykład inauguracyjny i czas na dyskusję. Transmisję z wydarzenia będzie można obejrzeć online.

W celu dokonania zapisu na inaugurację prosimy o przesłanie maila na adres marcin.opolko@kprm.gov.pl do 25 kwietnia 2023 r., wpisując jako temat „Inauguracja S-AIP” oraz wskazując w treści formę uczestnictwa: stacjonarne albo zdalne.