Prof. Joanna Kołodziej z NASK w rankingu czołowych specjalistów z dziedziny informatyki

Prof. Joanna Kołodziej z Zakładu Systemów Rozproszonych w NASK znalazła się na liście czołowych specjalistów z dziedziny informatyki, tworzonej przez portal Research.com na podstawie szczegółowych danych bibliometrycznych.

To już 9. edycja rankingu. W tej edycji w dziedzinie informatyki (kategoria: Computer Science) przeanalizowano dorobek aż 14 402 naukowców. Na liście znalazło się 19 uczonych z Polski.

Portal dla naukowców Research.com opracowuje od kilku lat cztery rankingi: uczelni, naukowców, czasopism i konferencji. Dane dotyczące najlepszych naukowców pochodzą m.in. z katalogu OpenAlex i bazy CrossRef.

Pozycja w rankingu oparta jest na indeksie D naukowca (Discipline H-index), który obejmuje wyłącznie publikacje i wskaźniki cytowań dla badanej dyscypliny. Pełna lista wyróżnionych naukowców dostępna jest na stronie.

Joanna Kołodziej ukończyła studia w zakresie matematyki teoretycznej na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie w 1992 r. Na tym samym uniwersytecie w 2004 r.  uzyskała stopień doktora w zakresie informatyki teoretycznej. W roku 2013 prof. Kołodziej uzyskała w IPPT PAN stopień doktora habilitowanego nauk technicznych w dyscyplinie informatyka. W latach 1992-1997 dr Kołodziej pracowała jako programistka systemów CAD/CAM dla przemysłu petrochemicznego na stanowisku starszego projektanta w Bipronaft Kraków, a w latach 2007-2021 – jako asystent i adiunkt w Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej. Od 2012 r. Joanna Kołodziej pracuje w Instytucie (obecnie Katedrze) Informatyki Politechniki Krakowskiej na stanowisku adiunkta, od 2016 r. – stanowisku profesora uczelnianego Politechniki Krakowskiej, a od 1.09.2019 r. – jako profesor w Państwowym Instytucie Badawczym NASK w Warszawie. Prof. Kołodziej jest członkinią wielu organizacji międzynarodowych, m.in. ACM and SIGEVO group, przez ostatnie cztery lata piastuje także funkcje przewodniczącej Polskiej Sekcji IEEE CIS.

Główne obszary badań naukowych obejmują metody sztucznej inteligencji, obliczenia ewolucyjne i rozproszone, gridy i chmury obliczeniowe, a ostatnio także zagadnienia związane z bezpieczeństwem sieci informatycznych i technologiach blockchain. Prof. Kołodziej jest autorką i współautorką ponad 200 prac z zakresu informatyki opublikowanych w uznanych międzynarodowych czasopismach o zasięgu światowym i prac konferencyjnych zreferowanych na najważniejszych konferencjach na świecie w dyscyplinie, którą reprezentuje. Pani Kołodziej jest autorką jednej monografii i ponad 20 monografii wieloautorskich. Ostatnio kierowała polskim zespołem wykonawców w projekcie Horyzontu 2020 GUARD. W przeszłości była koordynatorem największej akcji COST w sektorze IT – cHiPSet IC1406 (ponad 90 instytucji) oraz pracowała m.in. w projekcie PARAPHRASE 7FP.

Profil prof. Kołodziej na stronie Research.com: https://research.com/u/joanna-kolodziej