Dodatkowy termin szkolenia Fazy I Studium AIP

Trwa Faza I Studium Architektury Informacyjnej Państwa (S-AIP) - cyklu szkoleń i zajęć warsztatowych prowadzonych przez ekspertów Państwowego Instytut Badawczego NASK dla jednostek administracji. Szkolenia te realizowane pod patronatem Ministerstwa Cyfryzacji, są poświęcone wdrażaniu zasad AIP w jednostkach administracji publicznej, w tym m.in. definiowaniu nowych i rozwojowi istniejących systemów informacyjnych Państwa.

W ciągu ostatnich dwóch tygodni, blisko 500 przedstawicieli z 56 instytucji miało możliwość uczestniczenia w cyklu zajęć Fazy I Studium.

Z przyjemnością informujemy, że w związku z licznymi zapytaniami, organizujemy dodatkowy termin szkolenia Fazy I Studium w dniu 30.05.2023r.

Zapraszamy na nie wszystkich zainteresowanych pracowników administracji centralnej, zwłaszcza przedstawicieli tych jednostek, które dotąd nie uczestniczyły w spotkaniach. Zakres jednodniowego szkolenia obejmie:

  • Informacje o uwarunkowaniach procesu cyfryzacji – krajowych i wynikających z członkostwa w UE;
  • Zagadnienia związane z interoperacyjnością systemów informacyjnych;
  • Wprowadzenie do ładu informacyjnego Państwa i jego kształtowaniu w oparciu o reguły Architektury Korporacyjnej;
  • Ogólne informacje na temat Architektury Informacyjnej Państwa i zawartości modeli AIP.

Na webinarium można zapisać się na stronie https://www.gov.pl/web/ia/rejestracja-na-szkolenia

Bliższe informacje o Studium można uzyskać pod adresem e-mail: studium.aip@nask.pl