Rozstrzygnięto konkurs na najlepsze prace i projekty z informatyki

Zakończony został III Ogólnopolski Konkurs Polskiego Towarzystwa Informatycznego na najlepsze prace i projekty inżynierskie z informatyki. Partnerami Konkursu, do którego zgłoszono 106 prac i projektów z 20 polskich uczelni, są Państwowy Instytut Badawczy NASK oraz Fundacja Cyfrowa Przyszłość.

Organizatorzy zwracają uwagę na ogromną różnorodność zgłoszonych prac i projektów: od starannie zrealizowanych aplikacji webowych, poprzez rozproszone systemy dla urządzeń mobilnych, po niezwykle złożone, nowatorskie projekty wykorzystujące algorytmy sztucznej inteligencji i uczenie maszynowe. Liczba i poziom zgłoszeń pokazały przy tym, że konkursem udało się zainteresować wielu utalentowanych inżynierów informatyków z całego kraju. Mieli oni okazję zaprezentować swoje projekty dyplomowe zarówno ekspertom z branży informatycznej, jak i przedstawicielom środowiska akademickiego. Dzięki temu udało się zrealizować dwa równorzędne cele: promowanie wysokiego poziomu prac i projektów inżynierskich oraz wymianę doświadczeń i osiągnięć w zakresie informatyki.

Znane powiedzenie głosi, że nie liczy się ilość, tylko jakość, jednak w tym konkursie mieliśmy do czynienia zarówno z imponującą liczbą zgłoszeń, jak i ich bardzo wysokim poziomem. Tym bardziej gratuluję autorom nagrodzonych i wyróżnionych prac, a równocześnie cieszę się, że jako NASK możemy realizować naszą misję edukacyjną i popularyzującą wiedzę z obszaru informatyki, wspierając tak wartościowe przedsięwzięcia – powiedział Wojciech Pawlak, Dyrektor Państwowego Instytutu Badawczego NASK.

Zgłaszane prace i projekty w pierwszym etapie oceniane były przez szeroki zespół aż 101 ekspertów i recenzentów. Na tym etapie pod uwagę brana była umiejętność analizy problemu w oparciu o bieżącą wiedzę informatyczną i techniczną, dobre uzasadnienie wybranych rozwiązań, innowacyjność podejścia, przedstawiony sposób rozwiązania poruszanego problemu wraz z możliwością jego wdrożenia, a także dobór literatury, przygotowanie autorów i poziom edytorski prac.

Większość zgłoszonych prac inżynierskich została opracowana przez zespoły projektowe, co pokazuje, że uczestnicy konkursu nie tylko znają aspekty merytoryczne przygotowywanych zagadnień, ale też wykazują się umiejętnościami pracy w zespołach projektowych, co jest obecnie niezwykle ważną kompetencją na rynku pracy – dodała Martyna Różycka, Prezeska Fundacji Cyfrowa Przyszłość.

Nagrodzone i wyróżnione prace

Po otrzymaniu recenzji wszystkich zgłoszonych prac oraz po wnikliwej ich analizie, Komisja Konkursu, składająca się dziewięciu naukowców i ekspertów z obszaru informatyki, postanowiła przyznać trzy nagrody:

  • I nagrodę za pracę „Narzędzia wspierające uruchamianie modeli obliczeniowych z dziedziny medycyny in-silico” (autorzy: Karol Zając, Piotr Kica, Adam Nowak i Krzysztof Gądek; promotor: dr hab. inż. Maciej Malawski), Wydział Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji, Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie.
  • II nagrodę za pracę „RNAPDBEE 3.0: Webserwer do analizy struktur 3D RNA” (autorzy: Kamil Niżnik, Paweł Śnioszek, Gabriel Wachowski i Mikołaj Żurawski; promotor: dr hab. inż. Tomasz Żok), Wydział Informatyki i Telekomunikacji, Politechnika Poznańska.
  • III nagrodę za pracę „Explorations in practical aspects of autonomic computing” (autorzy: Zofia Wrona, Piotr Witkiewicz i Mikołaj Stańczyk; promotor: dr hab. Marcin Paprzycki), Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych, Politechnika Warszawska.
  • Przyznano również cztery wyróżnienia:
  • „Gary – Kompleksowy System Obsługi Incydentów Ratunkowych” (autorzy: Aleksandra Mira, Adam Szerszenowicz, Stanisław Godwod, Borys Kotnowski, Bartosz Semeniuk, Julia Urbaniak, Rafał Osica, Wiktor Czech, Aleksander Kozakowski i Jan Zwolan; promotor: dr inż. Mariusz Trzaska), Wydział Informatyki, Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych w Warszawie.
  • „Indoor positioning system based on Ultra-Wideband technology” (autorzy: Sebastian Szczepański i Aleksander Wójtowicz; promotor: dr hab. inż. Szydło Tomasz), Wydział Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji, Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie.
  • „Adaptation of a continual learning method that alleviates the problem of forgetting for Generative Adversarial Networks” (autor: Bartosz Cywiński; promotor: mgr inż. Kamil Deja), Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych, Politechnika Warszawska.
  • „Klasyfikacja ligandów z wykorzystaniem głębokich sieci neuronowych” (autorzy: Jacek Karolczak, Anna Przybyłowska, Konrad Szewczyk i Witold Taisner; promotor: dr hab. inż. Dariusz Brzeziński, prof. PP), Wydział Informatyki i Telekomunikacji, Politechnika Poznańska.
  • Uroczyste wręczenie nagród odbyło się 12 października 2023 r. w siedzibie NASK w Warszawie.