IGF 2023 w Japonii z udziałem NASK

W dniach 8-11 października odbył się Cyfrowy Szczyt ONZ #IGF2023 w Kioto, gdzie reprezentacja Państwowego Instytutu Badawczego NASK uczestniczyła nie tylko w panelach i debatach. Przedstawicieli NASK można było spotkać m.in. przy stoisku instytutu i IGF Polska oraz na spotkaniach z naukowcami.

NASK reprezentowali: Emilia Zalewska, Anna Rywczyńska, Julia Piechna, Katarzyna Staciwa, Anna Felkner, Maciej Groń, Piotr Słowiński, Katarzyna Kaliszewicz.

„Youth participation: co-creating the Insafe network” to panel, podczas którego zaprezentowały się Narodowe Centra Safer Internet. Zostały zrelacjonowane działania dotyczące w szczególności pracy z młodzieżą, wspierania dzieci zagrożonych wykluczeniem cyfrowym oraz bardziej narażonych na zagrożenia online. Swoje działania omówiła Polska, Malta, Wielka Brytania, Belgia. Sieć Insafe przybliżyła Sabrina Vorbau z European Schoolnet z Brukseli, a Polskie Centrum Programu Safer Internet przedstawiła Anna Rywczyńska z NASK przy wsparciu moderatorskim Julii Piechny. Obie ekspertki z NASK były także obecne na stoisku Insafe, na którym przedstawiciele Narodowych Centrów Safer Internet promowali międzynarodowy Dzień Bezpiecznego Internetu, a także odpowiadali na bieżące pytania uczestników IGF związane z bezpieczeństwem dzieci online.

Panel „Building a hub for effective cybersecurity” został przygotowany przez ekspertów z NASK - Macieja Gronia, Julię Piechnę, Annę Rywczyńską, Annę Felkner, Katarzynę Kaliszewicz wraz z przedstawicielami Insight - Janice Richardson oraz IS3C - Wout de Natris. Podczas panelu dyskutowano na temat edukacji odpowiadającej na potrzeby biznesu i szybko zmieniającego się krajobrazu cyberzagrożeń, strategii na rzecz zwiększenia zainteresowania karierą w branży cyberbezpieczeństwa oraz dbałości o zwiększanie różnorodności. Paneliści z Europy, Australii, Japonii, Stanów Zjednoczonych, Gambii, Brazylii i Urugwaju podzielili się swoimi doświadczeniami i dobrymi praktykami w tym zakresie.

Emilia Zalewska moderowała sesję „AI governance and competition: a research presentation”. Zaprezentowane zostały w niej wyniki badania przeprowadzonego przez dr Veronicę Piccolo na temat wpływu wykorzystania systemów sztucznej inteligencji na konkurencję i możliwości wykrywania i ścigania ewentualnych naruszeń. Sesja składała się z omówienia podstawowych zagadnień w tym obszarze i części Q&A.

Podczas panelu „Risk, opportunity and child safety in the age of AI” Dział Reagowania na Nielegalne Treści w Internecie Dyżurnet.pl reprezentowała Katarzyna Staciwa, która mówiła o zagrożeniach towarzyszących obecności dzieci w wirtualnym świecie, w tym tych dotyczących wymierzonej w nie przemocy seksualnej. Zaprezentowała wnioski z przeprowadzonego badania „The Metaverse, Online Sexual Exploitation and Sexual Abuse of Children – a new challenge for today’s global society?”.

Działalność delegacji nie ograniczała się tylko do udziału w panelach – NASK i IGF Polska były obecne w IGF Village w strefie inicjatyw regionalnych. To wydarzenie było też okazją do spotkań z zagranicznymi partnerami naukowymi, w których uczestniczyła dr inż. Anna Felkner. Odbyło się spotkanie z zarządem organizacji EuroDIG i minister transportu i komunikacji Litwy - Agnė Vaiciukevičiūtė, w sprawie organizacji konferencji EuroDIG 2024 (zwanej europejskim IGFem).

NASK brał udział we współorganizacji imprezy towarzyszącej Youth Standing Group Internet Society, organizacji młodzieżowej przy Internet Society (ISOC), która szerzy działalność młodzieży w kwestii zarządzania internetem na całym świecie. Przedstawiciele NASK uczestniczyli także w spotkaniu Dynamicznej Koalicji przy ONZ ds. Praw Dzieci w Cyfrowym Środowisku (Dynamic Coalition on Children's Rights in the Digital Environment).