Krzysztof Silicki odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski

Krzysztof Silicki, dyrektor ds. strategicznego rozwoju cyberbezpieczeństwa w NASK, został uhonorowany przez prezydenta Polski Andrzeja Dudę Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski. To najważniejsze, po Orderze Orła Białego, odznaczenie cywilne w Polsce.

Współtwórca polskiego internetu, szef pierwszego zespołu reagowania na incydenty (CERT) w Polsce, wieloletni dyrektor NASK otrzymał je z rąk ministra cyfryzacji Janusza Cieszyńskiego.

Gratulacje w imieniu wszystkich pracowników NASK!

Dyrektor Krzysztof Silicki to prawdziwa instytucja w świecie polskiego i europejskiego systemu cyberbezpieczeństwa. Tworzył podstawy, dziś wyznacza kierunki jego rozwoju. Będąc członkiem Rady Zarządzającej i Rady Wykonawczej ENISA (Europejska Agencja Bezpieczeństwa Sieci i Informacji), opracował strategię jej działania.

Jako podsekretarz stanu w Ministerstwie Cyfryzacji przyczynił się m.in. do powstania Krajowego Systemu Cyberbezpieczeństwa i regulującej go ustawy. Jest autorem wielu źródłowych publikacji, autorytetem dla ekspertów w sprawach cyberbezpieczeństwa, laureatem licznych nagród i wyróżnień za rozwiązania informatyczne.