CommonSign Warsaw 2023: Tożsamość cyfrowej dekady

14 października w NASK odbyła się doroczna konferencja CommonSign poświęcona tematyce cyfrowej tożsamości. W tym roku spotkanie ekspertów zdominowały dwa wątki – aplikacja mObywatel 2.0 i krajowy projekt e-Doręczenia.

Z danych GUS wynika, że w 2022 r. z usług e-administracji skorzystało przez internet 55,4 proc. Polaków w wieku od 16 do 74 lat, czyli o 7,9 proc. więcej niż w roku poprzednim. W kwietniu 2023 r. liczba instalacji mObywatela przekroczyła 10 mln. Codziennie logujemy się do tej aplikacji 514 tys. razy. Ministerstwo Cyfryzacji poinformowało, że mDowód pobrało blisko 5,1 mln Polaków.

Wydarzenia ostatnich lat, w tym pandemia koronawirusa, konflikty zbrojne, rozwój platform społecznościowych, pokazały strategiczne znaczenie cyfrowej infrastruktury oraz sprawnego funkcjonowania e-administracji i e-biznesu.

W erze cyfryzacji i wirtualizacji życia prywatnego, publicznego i gospodarczego fundamentem porządku stała się cyfrowa tożsamość i kwestie e-identyfikacji oraz e-uwierzytelniania, których ranga wzrosła m.in. wskutek upowszechniania się sztucznej inteligencji, Internetu Rzeczy i 5G.

Tegoroczna konferencja CommonSign, która odbyła się już po raz dwunasty, była w znacznej mierze poświęcona różnym aspektom projektów mObywatel 2.0 oraz e-Doręczenia. Eksperci zajęli się także m.in. problemami kradzieży cyfrowej tożsamości, ochrony sygnalistów czy europejskiego portfela cyfrowego.

Przedstawiciele sektorów publicznego i prywatnego rozmawiali o budowaniu mechanizmów interoperacyjności podpisu elektronicznego i e-identyfikacji oraz usług zaufania na poziomie wymiany informacji i współpracy pomiędzy podmiotami krajowymi i zagranicznymi.

W Unii Europejskiej trwają prace nad wspólnym dla wszystkich krajów Wspólnoty dokumentem tożsamości. Doświadczenia Polski, która jest pionierem w tej sferze i dysponuje sprawdzonymi rozwiązaniami, budzą powszechne zainteresowanie w Europie, zwłaszcza po wprowadzeniu mObywatela 2.0.

E-doręczenia to elektroniczny odpowiednik listu poleconego za potwierdzeniem odbioru. Dzięki tej usłudze podmioty publiczne, obywatele i firmy mogą korzystać z wygodnych i bezpiecznych doręczeń elektronicznych. Są one równoważne prawnie tradycyjnej przesyłce poleconej za potwierdzeniem odbioru.