Prof. Joanna Kołodziej z NASK na liście najczęściej cytowanych naukowców świata

Prof. Joanna Kołodziej z Zakładu Systemów Rozproszonych NASK znalazła się na liście 2% najczęściej cytowanych badaczy na świecie w ramach prestiżowego rankingu najbardziej wpływowych ludzi nauki.

Ranking "World’s Top 2% Scientists 2023" został opracowany przez analityków z Uniwersytetu Stanforda i wydawnictwa Elsevier. Zawiera nazwiska 2 proc. naukowców świata, których publikacje są najczęściej cytowane przez innych autorów. Pierwsze zestawienie uwzględnia dorobek naukowy badaczy od początku ich kariery naukowej do końca 2022 r., drugi – dorobek naukowy w 2022 r. Prof. Kołodziej znalazła się na liście w tym pierwszym zestawieniu.

Do przygotowania zestawień (John P.A. Ioannidis 2023), October 2023 data-update for "Updated science-wide author databases of standardized citation indicators", Elsevier Data Repository (V6, doi: 10.17632/btchxktzyw.6) wykorzystano dane z bazy Scopus, dostarczone przez wydawnictwo Elsevier za pośrednictwem ICSR Lab. Brano pod uwagę złożone kryteria bibliometryczne, wyznaczane m.in. przez takie wskaźniki, jak: indeksy Hirscha (h-index) i Schreibera (hm-index), całkowita liczba cytowań czy cytowania uwzględniające pozycję autora wśród współautorów publikacji.

Szczegółowe zestawienia TOP 2% najczęściej cytowanych naukowców świata dostępne są TUTAJ.

 

********************************

Joanna Kołodziej jest profesorem w NASK-PIB. Pełni funkcję przewodniczącej polskiej sekcji IEEE CIS, reprezentuje NASK w KIS10. Do głównych obszarów jej zainteresowań należą chmury obliczeniowe, data sciences, metody sztucznej inteligencji, w szczególności metody uczenia maszynowego. Prof. Kołodziej jest autorką i współautorką ponad 200 prac naukowych w dyscyplinie Informatyka Techniczna i Telekomunikacja, kieruje międzynarodowymi projektami badawczymi (w ostatnich latach GUARD i Digital4Security), bierze czynny udział w konferencjach naukowych (Programme i Area Chair w konferencjach rangi A+ i A, ostatnio Supercomputing Conference (SC18-SC23)), a także angażuje się w prace redakcji najlepszych czasopism na świecie, np. ACM Computing Surveys. Prof. Kołodziej pełni rolę mentora i opiekuna naukowego młodych badaczy  i doktorantów,  jest też ewaluatorem grantów w programach krajowych i międzynarodowych (NCN, NCBiR, Horyzont Europa, Digital Europe, ERC).