Tworzymy szkołę doktorską w NASK

Już 1 października 2024 roku pierwsze doktorantki i pierwsi doktoranci rozpoczną kształcenie w Szkole Doktorskiej NASK-PIB! Dyrektor Państwowego Instytutu Badawczego NASK Wojciech Pawlak podpisał zarządzenie oficjalnie powołujące szkołę, która będzie tworzyć w NASK SCIENCE środowisko badań nad sztuczną inteligencją i zagadnieniami cyberbezpieczeństwa.

– Utworzenie szkoły doktorskiej to ważny krok w rozwoju NASK SCIENCE. Szkoła będzie kształcić najwyższej klasy naukowców oraz inżynierów zdolnych do tworzenia nowej wiedzy oraz nowych oryginalnych technologii – mówi Dyrektor ds. naukowych NASK dr hab. inż. Michał Karpowicz.

W ramach szkoły doktorantki i doktoranci będą rozwijać swoje projekty doktorskie pod okiem promotorów i promotorek z NASK SCIENCE, poznając przy tym różnorodne środowisko prac badawczo-rozwojowych w NASK. Skorzystają też z bogatej oferty zajęć dydaktycznych poszerzających wiedzę w obszarze nauk inżynieryjnych i rozwijających ich kompetencje w zakresie metod i narzędzi prowadzenia badań naukowych.

Szkoła będzie prowadzić kształcenie w dziedzinie nauk inżynieryjno-technicznych, w dyscyplinach informatyka techniczna i telekomunikacja oraz inżynieria bezpieczeństwa. Oprócz szerokiej oferty dydaktycznej oraz opieki mentorskiej naukowców i naukowczyń z NASK, nasza szkoła będzie też wykorzystywała potencjał NASK jako miejsca, gdzie wyniki badań mogą bezpośrednio prowadzić do prac wdrożeniowych i gdzie transfer technologii odbywa się na miejscu.

Szkoła Doktorska NASK będzie też instytucją międzynarodową, otwartą na kandydatki i kandydatów spoza granic Polski oraz prowadzącą kształcenie w języku angielskim. W pracach nad tworzeniem Szkoły dbamy też, by była przyjazna dla doktorantek i doktorantów - pod względem jakości kształcenia i opieki promotorskiej, warunków prowadzenia badań naukowych, wysokości stypendium.

Już na początku nowego roku podamy więcej szczegółów dotyczących programu kształcenia, a także zasad i terminów rekrutacji, która odbędzie się latem 2024 roku. Sukcesywnie będziemy też prezentować sylwetki naszych promotorek i promotorów oraz obszary badań, w których szczególnie będziemy zachęcać do podejmowania projektów doktorskich.