Michał Oszmaniec z NASK otrzymał Nagrodę Naukową PAN im. Stefana Pieńkowskiego

Dr hab. Michał Oszmaniec, kierownik Zakładu Obliczeń Kwantowych i Komunikacji Kwantowej w NASK, został laureatem Nagrody Naukowej PAN im. Stefana Pieńkowskiego w dziedzinie fizyki.

Nagroda została przyznana za osiągnięcie pt. „Zastosowania pomiarów uogólnionych w komputerach kwantowych najbliższej przyszłości”. W ciągu ostatnich kilku lat Michał Oszmaniec, razem ze studentami i współpracownikami, rozwijał zastosowania i badał ograniczenia uogólnionych pomiarów kwantowych dla komputerów kwantowych, ze szczególnym naciskiem na możliwość wykorzystania opracowanych technik na dostępne i pojawiające się prototypy komputerów. Efekty prac były prezentowane na wiodących konferencjach międzynarodowych (m.in. QIP, QPL) i najważniejszych ośrodkach naukowych na świecie (m.in. Stanford, Oxford, University of Bristol, ICFO, NASA). 

– Bardzo cenię sobie to wyróżnienie i mam nadzieję, że przyczyni się ono do popularyzacji dziedziny obliczeń kwantowych w Polsce oraz działalności instytutu NASK – podkreślił dr hab. Michał Oszmaniec.

Poszczególne wydziały Polskiej Akademii Nauk co roku wyróżniają naukowców za wybitne i twórcze osiągnięcia naukowe. Nagroda im. Stefana Pieńkowskiego przyznawana jest przez Wydział III Nauk Ścisłych i Nauk o Ziemi PAN. Nagrody wydziałowe trafiają corocznie do naukowców, którzy wiek nie może przekraczać 40 lat.

Michał Oszmaniec jest fizykiem teoretycznym specjalizującym się w komputerach kwantowych i kwantowej teorii informacji.  Po uzyskaniu stopnia doktora na Uniwersytecie Warszawskim w 2015 odbył staże podoktorskie w Instytucie Studiów Fotonicznych (ICFO) w Barcelonie oraz Krajowym Centrum Informatyki Kwantowej (KCIK) w Gdańsku.  W 2020 roku uzyskał tytuł dr. habilitowanego nauk fizycznych na Uniwersytecie Gdańskim. Od 2019 kieruje grupą obliczeń kwantowych w CFT PAN.

W ostatnim czasie Michał Oszmaniec został zastępcą redaktora naczelnego czasopisma „NPJ Quantum Information”, a ponadto został przyjęty – jako jedyny Polak – do programu „Quantum Algorithms, Complexity, and Fault Tolerance” w Simons Institute for the Theory of Computing na Uniwersytecie Kalifornijskim w Berkeley. To czołowy światowy instytut specjalizujący się w dziedzinie informatyki teoretycznej i obliczeń kwantowych.