Powołanie nowego Dyrektora NASK-PIB

28 grudnia 2023 r. decyzją Wiceprezesa Rady Ministrów - Ministra Cyfryzacji, Krzysztofa Gawkowskiego, nastąpiła zmiana na stanowisku Dyrektora NASK-PIB. Wojciecha Pawlaka zastąpił Radosław Nielek.

Nowy dyrektor NASK Radosław Nielek jest inżynierem, doktorem nauk technicznych w dyscyplinie informatyka, profesorem w Katedrze Sieci Komputerowych i Systemów Rozproszonych Polsko-Japońskiej Akademii Technik Komputerowych, absolwentem Politechniki Szczecińskiej, Polsko-Japońskiej Akademii Technik Komputerowych i studiów podyplomowych na Uniwersytecie Warszawskim oraz uczestnikiem staży badawczych w Nanyang Technological University w Singapurze i Technische Universitaet Berlin.

Radosław Nielek jest autorem około 100 artykułów naukowych dotyczących sztucznej inteligencji, wiarygodności informacji, uczenia maszynowego, automatycznej analizy tekstów i cyberbezpieczeństwa opublikowanych w prestiżowych międzynarodowych czasopismach i materiałach konferencyjnych. Był głównym konsultantem i współautorem „Strategii Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego Województwa Śląskiego 2020+”. Pełnił rolę kierownika B+R projektów badawczych współfinansowanych w ramach Szybkiej Ścieżki i Horyzontu 2020. W latach 2012-2015 i 2020-2023 był stałym doradcą Komisji Cyfryzacji, Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii Sejmu RP.

Dotychczasowy dyrektor Wojciech Pawlak związany jest z NASK od 5 lat - od grudnia 2018 roku odpowiadał za współtworzenie strategii Instytutu i budowę Centrum Zastosowań Sztucznej Inteligencji i Analiz Danych, a od listopada 2020 roku pełnił funkcję Dyrektora NASK-PIB.