NASK z nagrodą Skrzydła IT w Administracji za system EZD RP

System EZD RP został uhonorowany nagrodą Skrzydła IT w Administracji w kategorii „Oprogramowanie do obsługi urzędu”. Nagrodę odebrał 22 kwietnia dyrektor NASK dr inż. Radosław Nielek na IX Forum Kierowników IT w Administracji.

Dziękuję zespołowi NASK, który stworzył EZD RP. Dzięki temu mam dziś przyjemność odbierać tę nagrodę

– powiedział Radosław Nielek, dyrektor NASK, odbierając statuetkę podczas IX Forum w Zakopanem.

Skrzydła IT w Administracji to nagrody dla najlepszych projektów informatycznych, zrealizowanych przez instytucje publiczne.  Od 10 lat przyznaje je miesięcznik „IT w Administracji”. Wyróżnienia otrzymują produkty i usługi w pięciu kategoriach: e-Administracja, e-Kultura i e-Edukacja, e-Usługi dla obywatela, Oprogramowanie do obsługi urzędu oraz Narzędzia do komunikacji z obywatelami.

EZD RP został uznany za najlepszy system w kategorii „Oprogramowanie do obsługi urzędu”.

Dyrektor NASK: Pomimo Skrzydeł będziemy twardo stąpać po ziemi

Nagrodą Skrzydła IT w Administracji honorowane są instytucje, które poprzez wdrożone projekty informatyczne ułatwiły dostęp do usług publicznych lub poprawiły jakość obsługi i komunikację na linii: urząd – obywatel. Kapituła nagrody, w której skład wchodzą uznani eksperci zajmujący się e-administracją, podkreśla, że promowane są te rozwiązania w administracji publicznej, które pod względem sposobu realizacji i osiągniętych wymiernych korzyści mogą stanowić wzór do naśladowania.

Mimo tych Skrzydeł będziemy stąpać twardo po ziemi i wspierać podmioty publiczne w awansie cyfrowym, jaki niesie za sobą wdrożenie EZD RP

– dodał dyrektor Nielek.

EZD RP. Fundament cyfrowej administracji

Do tegorocznej edycji nagrody można było zgłosić projekt informatyczny, zrealizowany przez instytucje publiczne w okresie od 1 lutego 2022 r. do 31 stycznia 2024 r. System EZD RP jest od kwietnia 2022 r. wdrażany produkcyjnie w podmiotach administracji rządowej oraz pilotażowo w jednostkach samorządu terytorialnego, zarówno w modelu chmurowym, jak i on-premise. Korzysta dziś z niego już  790 jednostek (m.in. NIK, ministerstwo pracy, ministerstwo przemysłu), a kolejne 223 podmioty wdrażają ten system. KRUS, największa jednostka, która działa w rozproszonej strukturze organizacyjnej i prowadzi sprawy w EZD RP w sposób elektroniczny, liczy ponad 6000 pracowników.

Nagroda dla EZD RP jest uznaniem dla dobrze zbudowanego oprogramowania oraz docenieniem jego zdolności do skutecznego odpowiadania na rzeczywiste potrzeby całej administracji publicznej. Jest też dodatkową motywacją do dalszego doskonalenia systemu. Architektura EZD RP oraz przygotowane API otwierają szerokie możliwości wykorzystania systemu, niezależnie od specyfiki danego podmiotu.

Dzięki wdrażaniu EZD RP wzrasta także transparentność procesów administracyjnych, co z kolei buduje zaufanie do państwa. NASK dostarcza bezpieczny, spójny i jednolity system, który jest gwarancją skuteczności działań administracyjnych.