Rada Nadzorcza NASK S.A. ogłasza postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko członka Zarządu NASK S.A.

Rada Nadzorcza NASK S.A. ogłasza postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko członka Zarządu NASK S.A. Poszukujemy kandydatów o wysokich kwalifikacjach oraz doświadczeniu zawodowym.

Kandydat powinien spełniać poniższe wymagania:

1. wykształcenie wyższe lub wykształcenie wyższe uzyskane za granicą uznane w Rzeczypospolitej Polskiej;

2.  co najmniej 5-letni okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, w tym co najmniej 3-letnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych;

3.  znajomość języka obcego na poziomie umożliwiającym pracę w tym języku, preferowana jest znajomość języka angielskiego.

Jeśli chcesz mieć realny wpływ na zarządzanie i rozwój jednej z najnowocześniejszych spółek technologicznych w Polsce, przyślij swoje zgłoszenie!

Jak się zgłosić?

Osoby zainteresowane pełnieniem funkcji członka Zarządu NASK S.A. zapraszamy do składania pisemnych zgłoszeń za pośrednictwem poczty, przesyłką kurierską lub osobiście w siedzibie Spółki w Warszawie.

Zgłoszenia należy kierować na adres: NASK S.A., ul. 11 Listopada 23, 03-446 Warszawa

Zgłoszenia powinny być przesłane w zamkniętych kopertach z wyraźnym dopiskiem: „RADA NADZORCZA NASK S.A.: Postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko członka Zarządu NASK S.A.”, w terminie do 20 maja 2024 r. do godziny 10:00.  Termin uważa się za zachowany, jeśli zgłoszenie wpłynęło do siedziby NASK S.A. przed jego upływem.

Ogłoszenie o postępowaniu kwalifikacyjnym jest dostępne pod poniższymi linkami:

  • https://www.nasksa.pl/files/downloads/ogloszenie-o-wszczeciu-postepowania-kwalifikacyjnego-na-stanowisko-czlonka-zarzadu-nask-sa,278.pdf
  • https://www.nasksa.pl/files/downloads/zalacznik-nr-1-do-ogloszenia-o-postepowaniu-kwalifikacyjnym,279.pdf

O NASK S.A.

Powołana przez NASK spółka NASK S.A. świadczy zaawansowane usługi bezpieczeństwa teleinformatycznego, kolokacji i hostingu, buduje sieci korporacyjne, a także oferuje usługi centrum danych ulokowane we własnych serwerowniach.

Więcej informacji na stronie:

https://www.nasksa.pl/aktualnosc/ogloszenie-o-postepowaniu-kwalifikacyjnym-na-stanowisko-czlonka-zarzadu-spolki-nask-s-a-,208