Olga Zabolewicz z NASK liderką sekcji „AI i regulacje prawne” w grupie roboczej ds. sztucznej inteligencji przy ministrze cyfryzacji

Olga Zabolewicz od lat zajmuje się ochroną danych osobowych, regulacjami w zakresie cyfryzacji i nowych technologii oraz obserwacją procesu ustawodawczego. Ma bogate doświadczenie w administracji publicznej. Ukończyła aplikację legislacyjną, prowadzoną przez Rządowe Centrum Legislacji.

Obecnie jest główną specjalistką ds. legislacji w NASK i odpowiada za monitorowanie prawodawstwa dotyczącego działalności Instytutu oraz przygotowywanie i koordynowanie stanowisk do projektowanych przepisów prawa.

Olga Zabolewicz należy do Polskiego Towarzystwa Legislacji. Prowadziła dla podmiotów komercyjnych warsztaty na temat procesu ustawodawczego, a na studiach podyplomowych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego zajęcia z zakresu ochrony danych.
Kierowała w firmach doradczych pracami zespołów, które odpowiadały za relacje publiczne, strategie biznesowe oraz regulacyjne.

Była ekspertką prawną w Biurze Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (obecnie Urząd Ochrony Danych Osobowych) w trakcie reformy prawa o ochronie danych osobowych. Współtworzyła krajowe akty prawne implementujące RODO, dyrektywę PNR oraz tzw. dyrektywę policyjną. Jako reprezentantka Biura uczestniczyła w posiedzeniach międzynarodowych organizacji i instytucji zajmujących się problematyką ochrony danych osobowych – grupach koordynujących nadzór nad Systemem Informacyjnym Schengen drugiej generacji (SIS II), Wizowym Systemem Informacyjnym (VIS) oraz Europejskim Zautomatyzowanym Systemem Rozpoznawania Odcisków Palców (EURODAC).

Doświadczenie zawodowe z zakresu tworzenia prawa zdobyła również w Departamencie Prawnym Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji (obecnie Ministerstwo Cyfryzacji).

Obecnie Olga Zabolewicz została liderką sekcji „AI i regulacje prawne” w grupie roboczej ds. sztucznej inteligencji przy ministrze cyfryzacji.