Centrum Cyberbezpieczeństwa NASK wzmocni krajowy system cyberbezpieczeństwa

Projekt Centrum Cyberbezpieczeństwa NASK (CCN) to odpowiedź na aktualne wyzwania i potrzeby związane z szybko rosnącą liczbą coraz poważniejszych zagrożeń w cyberprzestrzeni. Celem strategicznym tego projektu jest wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa.

Wzmacnianie odporności systemów informacyjnych państwa oraz podmiotów mających kluczowe znaczenie dla gospodarki, a także rozwój zdolności do skutecznego zapobiegania naruszeniom i reagowania na groźne incydenty – to aspekty o priorytetowym obecnie znaczeniu.

Dlatego też utworzone w ramach projektu Centrum Cyberbezpieczeństwa NASK będzie wspierało funkcjonowanie CSIRT NASK – zespołu reagowania na incydenty bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni, działającego na poziomie krajowym.
W CCN znajdą się specjalistyczne centra, ośrodki i laboratoria, m.in.: Krajowe Centrum Odzyskiwania Danych, Krajowe Centrum Operacyjnego Cyberbezpieczeństwa, Laboratorium Bezpieczeństwa AI, Laboratorium Fuzzingu i Badania Złośliwego Oprogramowania.

Projekt CCN jest dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027.

Więcej o projekcie: Centrum Cyberbezpieczeństwa NASK